Utskrift
Kategori: Vikenartikler

12.05.19

Slagsvold Vedum er den største populisten vi pr. i dag har på Stortinget. Han "glemmer" stadig vekk å se de gode sidene ved samfunnsutviklen og prøver å tegne et bilde av et land som er på vei mot fordervelsen og distriktenes undergang.

Slagsviold Vedums retorikk er skremsel og latterliggjøring. Selv om det er gått noe tid siden, drar vi fram et eksempel på uverdig oppførsel, og det fra Stortingets talerstol. Er det slike politikere Norge trenger for å sikre velferd sikkerhet og trygghet for borgerne?

Klikk her for å finne artikkelen som er lenket til hans sørgelige opptreden på Dagsrevyen. Det er godt at vi ikke har mange sånne på "Tinget" - etter min mening da!

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder