12.05.19

Slagsvold Vedum er den største populisten vi pr. i dag har på Stortinget. Han "glemmer" stadig vekk å se de gode sidene ved samfunnsutviklen og prøver å tegne et bilde av et land som er på vei mot fordervelsen og distriktenes undergang.

Slagsviold Vedums retorikk er skremsel og latterliggjøring. Selv om det er gått noe tid siden, drar vi fram et eksempel på uverdig oppførsel, og det fra Stortingets talerstol. Er det slike politikere Norge trenger for å sikre velferd sikkerhet og trygghet for borgerne?

Klikk her for å finne artikkelen som er lenket til hans sørgelige opptreden på Dagsrevyen. Det er godt at vi ikke har mange sånne på "Tinget" - etter min mening da!

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: