Skjermbilde

Fylkene Østfold, Akershus og Buskerud er slått sammen til fylket Viken fra 01.01.20. Ved årets fylkestingsvalg skal det imidlertid velges representanter til det fremtidige fylkestinget i Viken, og et interimsstyre for PP-Viken har satt sammen en valgliste som skal representere oss ved det kommende valget i nyfylket.

Pensjonistpartiet i Akershus har over tid jobbet hardt for å etablere et Pensjonistparti Viken, men enda er det kun luftige streker på partihimmelen. Landsmøtet har imidlertid vedtatt at sammenslåingen av fylkespartiene i Østfold, Akershus og Buskerud skal være fullført innen 01.10.19. I mellomtiden vil PP-Akershus jobbe hardt for at kommunene i Akershus skal kunne gjøre et så godt valg som mulig nå i 2019. Det vil være med på å styrke det økonomiske grunnlaget for PP-Viken når det skal starte driften i 2020.

I det etterfølgende vil vi sette inn artikler fra så vel fylkesstyret som kommunepartiene som viser hva vi står for og vil arbeide med i Akershus.

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

 

 

Chr.Jensssen2B. Christian Jenssen / Politisk nestleder i PP-Akershus

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker! Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Klikk her for å lese artikkelen

 .

30.05.17

Pensjonistpartiet har vært for konsekvensutredninger når det gjelder oljeboringer i nordområdene. I prinsipp- og handlingsprogrammet er dette fremdeles gjeldende, men partiet har lagt inn formuleringer om "sårbare områder" som åpner for en mer reflektert holdning til konsekvensutredning og oljeboring.

Les fylkesleders vurdering her

 

10.05.19

Ernæring for eldre i institusjon kom for alvor på dagsorden da en ansatt ved et sykehjem i Gjøvik kom på idéen om å forskyve mattidene en times tid eller to.
Det revolusjonære og vanskelige var å få endret turnusordningene for de ansatte. Deres behov måtte da komme foan de eldres.

En skam for omsorgstjenestene, synes jeg.

Landsmøtet 2019 har igjen satt fokus på ernæringspolitikken ved våre institusjoner ved å kreve kopkken tilbake på sykehjemmene. Dette er nødvendig da vi stadig opplever at svært mange har glemt hvor glødende indignerte de ble da saken "rullet og gikk" i 2017-2018. For oss er det viktig at vi igjen minner alle på at det er mye igjen før vi kan si oss fornøyde!

Les fylkesleders kommentar fra 2017  her

 

12.05.19

Slagsvold Vedum er den største populisten vi pr. i dag har på Stortinget. Han "glemmer" stadig vekk å se de gode sidene ved samfunnsutviklen og prøver å tegne et bilde av et land som er på vei mot fordervelsen og distriktenes undergang.

Slagsviold Vedums retorikk er skremsel og latterliggjøring. Selv om det er gått noe tid siden, drar vi fram et eksempel på uverdig oppførsel, og det fra Stortingets talerstol. Er det slike politikere Norge trenger for å sikre velferd sikkerhet og trygghet for borgerne?

Klikk her for å finne artikkelen som er lenket til hans sørgelige opptreden på Dagsrevyen. Det er godt at vi ikke har mange sånne på "Tinget" - etter min mening da!

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

 

10.05.19

Pensjonistpartiet er mot eiendomsskatt. Dette er en usosial og urettferdig skatt som rammer vilkårlig og urettferdig.

I vedlagte artikkel gir leder i Akershus sitt syn på hvorfor PP går så hardt ut mot dette frynsegodet for politikere med prioriteringsvegring.

Les artikkelen

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: