Våpenskjold1Pensjonistpartiet er nå i ferd med reorganisere virksomheten slik at vi kan tilpasse oss det nye kommunekartet der Sørum, Skedsmo og Fet kommuner er slått sammen til "Lillestrøm kommune".

Pensjonistpartiet har dermed opprettet eget kommuneparti; Pensjonistpartiet i Lillestrøm.

Styret i PP-Lillestrøm vil få ønske deg velkommen til hjemmesiden vår og velkommen som medlem i partiet.

Ved valget i 2019 vil PP-Lillestrøm arbeide hardt for å få inn minst 1 representant i det nye kommunestyret. Under finner du derfor programmet vi går til valg på i perioden 2019-2023. 

PP-Lillestrøm vil også støtte opp valget til nytt fylkesting for det nye storfylket Viken, Vi har derfor også satt inn en link til programmet for PP-Viken for samme periode.

Stem Pensjonistpartiet i 2019.

VI BRYR OSS

Vennlig hilsen

Anne-Lise Hogstad
Leder PP-Lillestrøm

 

 

Her finner du programmet til PP-Lillestrøm

Her finner du kortversjonen av programmet for PP-Lillestrøm

Her finner du programmet til PP-Viken (Buskerud/Østfold/Akershus)

Her finner du innmeldingsskjema på nett.

Kontaktperson for Lillestrøm: 
Kaj Willumsen
 

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder i Akershus
479 10 758


 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: