Pensjonistpartiet  i Nordre Follo er Partiet for helse, velferd og omsorg.
Vår visjon:    Trygghet og velferd for alle – for unge og gamle 

I perioden 2019 – 2023  vil Pensjonistpartiet i Nordre Follo bl. a. arbeide for:

  • Omsorg for eldre og uføre
  • God kvalitet på oppvekst- og læringsmiljøet barnehager og skoler
  • Et godt folkehelsetilbud i Ski kommune, på Ski sykehus og Ahus
  • En kontrollert og fornuftig utbygging av Ski kommune
  • Et sunt og trygt miljø
  • Et variert kulturtilbud for alle aldersgrupper
  • Et godt samferdselstilbud offentlig og privat.
  • Follobanen. E-18. Omkjøringsveier i Ski sentrum.
  • Bedre vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
  • Fysiske aktivitetstilbud tilpasset barn, voksne eldre og uføre

Vil du bo i en kommune som har omsorg for unge, uføre og eldre, som tar vare på på miljø og kulturarv og som er åpen for utvikling og nyskaping?

 

Stem Pensjonistpartiet i Nordre Follo

 

VI BRYR OSS

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: