INNMELDINGSKJEMA

Jeg melder meg herved inn som medlem av Ski pensjonistparti.

 

Dato:______________________

 

Navn:__________________________________________________________

 

Fødselsdato og år:_______________________

 

Adresse:________________________________________________________

 

Telefon:_________________________________________________________

 

E-postadresse:___________________________________________________

 

Innmeldingen sendes:  Ski pensjonistparti

                                     v/ leder Ola Øygard, Morenevn.7B, 1400 Ski

                                      E-post:

 

Medlemsskapet koster 100.- kr pr år og innbetales til konto:

9052.05.06402

Ski Pensjonistparti, Postboks 464, 1401 Ski

 

OBS! Husk å notere hvem som er avsender.

                                   

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: