Utskrift
Kategori: Velkommen til Nordre Follo
Treff: 8818

På årsmøtet i Ski Pensjonistparti 2018 ble sammenslåingen av kommunene Ski og Oppegård diskutert, og det ble fattet vedtak om å gi PP-Ski navnet PP-Nordre Follo. Styret i Nordre Follo har dermed påtatt seg å samordne partiets engasjement i de to kommunene fram til sammenslåingen er et faktum 01.01.2020.

PP-Ski har i en lengere periode hatt aktivt styre, og er i 2018 representert i kommunestyre og i alle råd og utvalg. Dette arbeidet vil fortsette som før under nytt navn og vi vil utvide virksomheten til å gjelde også nåværende Oppegård kommune.

 

 

Kommunepartiet i Ski ble stiftet 1992 og har hatt de siste periodene hatt en representant i kommunestyret.

1999-2003: Øystein Søvik

2003-2007: Øystein Søvik / Vidar Tesdal (i posisjon)

2007-2011: Ola Øygard ( i opposisjon)

2011-2015: Ola Øygard (i posisjon)

2015-2019: Ola Øygard (i opposisjon)

 

Vårt mål er å få flere medlemmer, bli politisk sterkere og få flere representanter inn i kommunestyret i Nordre Follo