I år er det fylkes- og kommunevalg.

PensjonistPartiet i Skedsmo

har følgende program;

 

  Helse:

 • Flere sykehjemsplasser, sykehjemsleger og kvalifisert helsepersonell for å møte et økende behov i årene som kommer. 
 • Styrke hjemmetjenesten og hjemmesykepleien slik at eldre og uføre får den hjelp de har krav på. 
 • Nei til privatisering av helsetjenester.
 • Bedre hverdagen for døve og svaksynte. Bland annet ved å få opprettet egne eldresenter tilrettelagt for disse gruppene og bedre tilrettelegging av skoler. 
 • Bedre hverdagen for revmatikere. Bland annet ved tilrettelegging av behandling, trening og tilgang og utforming av varmtvanns basseng.
 • Bedre tilbudet til psykisk syke. Blant annet med å opprette flere stillinger innenfor psykiatrien.
 • Eget egenandelstak for tannlegebehandling, regulert etter inntekt.

  

Skole/Fritid:

 • Flere aktivitetstilbud til unge og eldre. Flere bibliotekfilialer, bl.a. i Lillestrøm.
 • Tilgjengelig IT opplæring for alle som trenger det, via kommunen.
 • Sette folkeskikk på dagsorden i barnehage og skole.
 • Trekke eldre inn i undervisningen, om f.eks. historie og samfunnsfag.
 • Nei til profetering på skoletilbud.

  

Samferdsel:

 • Bedre snørydding av veier og fortau, samt bortkjøring av snø.
 • Bevare funkisbyen i Lillestrøm. Vi vil ikke ha høyhus i sentrumsområdet av byen.
 • Fjerne p-avgiften ved kommunale parkeringsplasser i Lillestrøm. Anbefaler 3 timers gratis parkering i parkeringshus tilhørende Lillestrøm City. Dette for å styrke handelsstanden og få flere mennesker ut i Lillestrøms gater.
 • Bedre tilgjengelighet til Postkontoret i Lillestrøm for svakligstilte. Eventuelt fra baksiden.

 

Næringsutvikling:

 • Bygge en arbeidskirke på Skjetten i sammenheng med et dag- og eldresenter.
 • Nytt seniorsenter, evnt på "nye" Strømmen Storsenter.
 • Bygge opp kommunale foretak i stede for privatisering.
 • Bevare tilbud om røntgen i Lillestrøm.
 • Legge til rette for nyetableringer.

 

Økonomi:

 • Oljepengene bør brukes på velferd i Norge, ikke sendes ut av landet.
 • Singelpolitikk. Vi ønsker et skattefradrag for single og enslige. Dette for å utjevne den økonomiske forskjellen mellom single og par.
 • Honnørpris på NRK lisens.

  

Dyr:

 • Vi ønsker å bidra i kampen om opprettelse av Dyrepoliti i Norge, få strengere straff ved mishandling og vannskjøte av dyr samt overføre ansvarer for dyr fra Mattilsynet til f.eks et Dyrepoliti. 

 

Kultur:

 • Styrke kirken i den norske stat og stoppe avkristningen av Norge

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no