Utskrift
Kategori: Nittedal Blogg

Nittedal pensjonistparti er blokkuavhengig og vil i alle saker arbeide for at ansvar, redelighet, rettferdighet, verdighet og fornuft skal ligge til grunn for vårt arbeid.
På dette fundamentet tar partiet mål av seg til å være en høylydt "vaktbikkje" i alle saker der kommunen eller andre saker tråkker på innbyggernes rettigheter og behov.

Kontaktinformasjon

 
Adresse:

Odd Øfstaas

Ørkyteveien 51
1481 Hagan

Telefon:

476 73 101

E-post:

 

Hjemmesider:

www.pensjonistpartiet.no/akershus/nittedal 

Innmeldingsskjema: Klikk her