Viser til Varingens utgave den 27. 04. 2016 i artikkelen «Nok nye sykehjem nå» vedrørende Agenda Kaupangs rapport og de 11 innkommende høringsuttalelser rundt fremtidens eldreomsorg i Nittedal. 

Nittedal Pensjonistpartis høringsforslag var, som nevnt i artikkelen, at det bør bygges nye boligsameier/bokollektiver for Nittedals pensjonister og uføretrygdede. Nittedal Pensjonistparti ønsker å gi noen ytterligere tilføyelser.

Nittedals befolkning øker med årene og antallet pensjonister øker tilsvarende. Vi blir mange som trenger kommunens hjelp etter hvert, på mange måter . For å møte denne utvikling ønsker Nittedal kommune som kjent at så mange som mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, med tilpasset pleie. Det er ikke alle som kan eller ønsker det.!!

Nittedal Pensjonistparti ønsker derfor å bidra til at det skapes nye bo-alternativer til de som ønsker det annerledes eller ikke klarer hverdagen lenger. Det kan skyldes ensomhet, utrygghet, uhensiktsmessige hus og leiligheter eller rett og slett et ønske om å bo sammen med andre i et trygt og godt felles miljø.  
I et slikt miljø får beboerne et fellesareal som kan benyttes til kafeteria, fellesrom for hyggelige sammenkomster med andre beboere eller pårørende, og ikke minst gi et utemiljø som kan gi inspirasjon og glede.
Dette gir en økt livskvalitet som igjen betyr at man kan utsette behovet for institusjonsplass med en del år fordi fellesskap gir trygghet og livsglede. Dette vil også bety mye for de pårørendes familier.

Tanken vår er at dette skal være et selvfinansierende prosjekt hvor hver enkelt beboer eier sin egen leilighet og betaler en husleie som skal dekke felleskostnadene til anlegget. Det vil være naturlig at fellesskapet danner sitt eget styre. Vi ønsker ikke at det bygges «luksuskollektiver», men nøkterne og enkle boliger til en rimelig pris for de som kjøper seg inn i fellesskapet.
Når vi vet at antallet pensjonister i Nittedal vil øke mye i årene som kommer ønsker Nittedal Pensjonistparti å bidra til at så mange som mulig kan nyte godt av dette prosjektet, og eventuelle påfølgende prosjekter. Dette tiltaket vil bety mye for mange i årene vi har foran oss.

Vi håper selvfølgelig at Nittedals pensjonister og øvrig befolkning, og ikke minst Nittedal Kommune vil støtte opp om tiltaket og bidra til at dette kan gjennomføres innen nær fremtid  
Husk Nittedal Pensjonistparti er ikke bare til for bygdas nåværende pensjonister men også for de som med årene blir bygdas nye pensjonister.

 

Nittedal pensjonistparti er blokkuavhengig og vil i alle saker arbeide for at ansvar, redelighet, rettferdighet, verdighet og fornuft skal ligge til grunn for vårt arbeid.
På dette fundamentet tar partiet mål av seg til å være en høylydt "vaktbikkje" i alle saker der kommunen eller andre saker tråkker på innbyggernes rettigheter og behov.

Kontaktinformasjon

 
Adresse:

Odd Øfstaas

Ørkyteveien 51
1481 Hagan

Telefon:

476 73 101

E-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Hjemmesider:

www.pensjonistpartiet.no/akershus/nittedal 

Innmeldingsskjema: Klikk her

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.-21. oktober 2018

Thon Nordlys, Bodø

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no