pp logo lang medtekstPensjonistpartiets verdier og politiske kjernesaker 2019-23

Pensjonistpartiet

 • bygger det politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.
 • har som fremste oppgave å arbeide for trygge levekår og en verdig og positiv livssituasjon for alle.
 • vil legge til rette for en trygg og utviklende barne- og ungdomstid
 •  skal arbeide for tilpasset teoretisk og/eller praktisk opplæring for elever og lærlinger i skole og bedrift
 • krever en rettferdig pensjonsreform og at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive
 • vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgifts-systemene tilpasses eldre og aleneboende
 • skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.
 • vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.
 • er imot sentralisering av offentlige etater.
 •  skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.
 • vil arbeide for at oljeavhengige arbeidsplasser på lang sikt og i størst mulig utstrekning blir erstattet med grønn industri og virksomhet
 • i Akershus skal framstå som positivt, attraktivt og målrettet!

Se fylkesprogrammet for PP-Viken ved å klikke her

 


Pensjonistpartiet vil nå etablere seg i Nesodden og vi vil gjerne at du tar kontakt med oss for å bli med på oppstarten. 
Ta kontakt med fylkesleder i PP-Viken for opplysninger

VI BRYR OSS

 

Herfra kan du melde deg inn som medlem allerede nå.

 

okf

Hilsen Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Viken

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: