universell u bilde                                                                                                   BRA FOR ALLE,  NØDVENDIG FOR NOEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                  PENSJONISTPARTIET ARBEIDER FOR ET TILGJENGELIG SAMFUNN FOR ALLE,                                                                                                                                        UANSETT ALDER  OG FUNKSJONSGRAD.

 

 

 

Pensjonist Partiet vil kjempe for et tilgjengelig samfunn for alle, uansett alder og funksjonsgrad.  

Planleggerne av offentlige bygg, boliger, kollektivtransport, lærings, mestrings og meningsarenaer, tok ofte utgangspunkt i det funksjonsfriske mennesket,uten tanke på hvilken fysiske og psykiske utfordringer de med nedsattfunksjonsevne møter.

Derfor har vi fått en ny lov, diskriminerings og likestillingsloven, universell utforming.  Tilgjengelighet og inkludering i samfunnet for alle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pensjonist Partiet vil arbeide for  for:

                                                      

  • økt bevisstgjøring rundt universell utforming                                        
  • at utsatte grupper inkluderes i samfunnet, og gis nødvendige stimulerende tiltak og tilrettelegging
  • flere tilrettelagte arbeidsplasser, skoleplasser
  • å følge opp plan og bygningsloven med hensyn til universell utforming

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: