PENSJONISTPARTIET TALER DE PÅRØRENDES SITUASJON

                                             

                                                      HVA MED MEG NÅ?              

hva med meg nå                                                      HVEM BRYR SEG?

 

 Pensjonist Partiet vil arbeide for at nære familiemedlemmer som utfører omsorg under sykdom, blir ivaretatt.  Det er ofte fokus bare på den syke. Pårørende som har et tungt omsorgsansvar i hjemmet, skal ha et tilstrekkelig og regelmessig avlastningstilbud for å ivareta egen helse. 

Pensjonist Partiet vil arbeide for at hjelpeapparatet sørger for temaer som veiledning, kunnskap, økonomiske spørsmål, krav og rettigheter blir belyst for å hjelpe de nærmeste rundt den syke. Pårørendeskole.  Pårørendesamtaler.   Rundt hver person med en diagnose er det mange som blir rammet av hverdagslige utfordringer.  Disse må ivaretas på en tilfredsstillende måte for å unngå utbrenthet, dårligere livskvalitet, fysiske og psykiske plager.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: