Utskrift
Kategori: Medlemmer

Oversikts- og oppslagsside over gjeldende regelverk 

okf portrett6

Tillitsvalgte skal forholde seg til en rekke regler gitt gjennom Program, Håndbok, Vedtekter og instrukser. De fleste av bestemmelsene er vedtatt av Landsmøtet og Landsstyret, men også på fylkesplan er det fastsatt ordninger som skal følges. Disse siste gjelder i stor grad praktiske forhold for den daglige driften av fylkesstyret og kommunepartiene.

Nedenfor har vi satt inn lenker til de ulike bestemmelsene og veiledningene

Lykke til med arbeidet i og for partiet!

Ole Kristian. Fiksdal
Leder i PP-Akershus

 

programforside1Sentrale dokument

 1. Prinsipp- og handlingsprogrammet
 2. Håndbok for tillitsvalgte
 3. Vedtektene
 4. Sentrale instrukser og veiledninger
 5. Landsmøteprotokoll 2018
 6. Landsmøteprotokoll 2019 (Ikke ferdig ennå: 12.05.19)
 7. Utsendte resolusjoner

Fylkesdokumenter

 1. Årsmøteprotokoll 2019

 2. Fylkesprogrammet 2017-19

 3. Instrukser (samledokument/hefte)
  1. Etiske retningslinjer
  2. Taushetserklæring
  3. Ledergruppas sammensetning og myndighet
  4. Konfliktrådet, sammensetning og instruks for arbeidet
  5. Arbeidsfordeling i styret (Konstitueringsprotokoll)
  6. Personvernerklæring

 

arbeid2 112