Oversikts- og oppslagsside over gjeldende regelverk 

okf portrett6

Tillitsvalgte skal forholde seg til en rekke regler gitt gjennom Program, Håndbok, Vedtekter og instrukser. De fleste av bestemmelsene er vedtatt av Landsmøtet og Landsstyret, men også på fylkesplan er det fastsatt ordninger som skal følges. Disse siste gjelder i stor grad praktiske forhold for den daglige driften av fylkesstyret og kommunepartiene.

Nedenfor har vi satt inn lenker til de ulike bestemmelsene og veiledningene

Lykke til med arbeidet i og for partiet!

Ole Kristian. Fiksdal
Leder i PP-Akershus

 

programforside1Sentrale dokument

 1. Prinsipp- og handlingsprogrammet
 2. Håndbok for tillitsvalgte
 3. Vedtektene
 4. Sentrale instrukser og veiledninger
 5. Landsmøteprotokoll 2018

Fylkesdokumenter

 1. Årsmøteprotokoll 2018

 2. Fylkesprogrammet 2017-19

 3. Instrukser (samledokument/hefte)
  1. Etiske retningslinjer
  2. Taushetserklæring
  3. Ledergruppas sammensetning og myndighet
  4. Konfliktrådet, sammensetning og instruks for arbeidet
  5. Arbeidsfordeling i styret (Konstitueringsprotokoll)
  6. Personvernerklæring
 4. Veiledninger
  1. Fylkespartiets tidsfrister
  2. Sentralt årshjul
  3. Innmeldingsprosedyrer
  4. Medlemspleie og verving (idéhefte)leie og verving (idéhefte)
  5. Konfliktløsning og varslingsrutiner

 5. Planer og vedtak
  1. Arbeidsprogram (Strategiplan) og Handlingsplan H2018

 Skjema som skal brukes

 1. Innmeldingsskjemaer
 2. Varslingsformular
 3. Oppfølging av varsling
 4. Rapportskjema

Alle fylkesutformede dokumenter inngår i permen "Regelverket" og vil trykkes opp til alle tillitsvalgte i Akershus.

 

arbeid2 112

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no