Oversikts- og oppslagsside over gjeldende regelverk 

okf portrett6

Tillitsvalgte skal forholde seg til en rekke regler gitt gjennom Program, Håndbok, Vedtekter og instrukser. De fleste av bestemmelsene er vedtatt av Landsmøtet og Landsstyret, men også på fylkesplan er det fastsatt ordninger som skal følges. Disse siste gjelder i stor grad praktiske forhold for den daglige driften av fylkesstyret og kommunepartiene.

Nedenfor har vi satt inn lenker til de ulike bestemmelsene og veiledningene

Lykke til med arbeidet i og for partiet!

Ole Kristian. Fiksdal
Leder i PP-Akershus

 

programforside1Sentrale dokument

 1. Prinsipp- og handlingsprogrammet
 2. Håndbok for tillitsvalgte
 3. Vedtektene
 4. Sentrale instrukser og veiledninger
 5. Landsmøteprotokoll 2018
 6. Landsmøteprotokoll 2019 (Ikke ferdig ennå: 12.05.19)
 7. Utsendte resolusjoner

Fylkesdokumenter

 1. Årsmøteprotokoll 2019

 2. Fylkesprogrammet 2017-19

 3. Instrukser (samledokument/hefte)
  1. Etiske retningslinjer
  2. Taushetserklæring
  3. Ledergruppas sammensetning og myndighet
  4. Konfliktrådet, sammensetning og instruks for arbeidet
  5. Arbeidsfordeling i styret (Konstitueringsprotokoll)
  6. Personvernerklæring

 

arbeid2 112

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: