Torsdag 14. Februar skriver Helge Hellevang (partiet Rødt) at jeg i mitt tidligere innlegg lørdag 9.2 kom med faktafeil og halvsannheter.

For å ta det siste punktet hans først: Hvis Rødt Eidsvoll vurderer å gi meg et gratisabonnement til lokalavisene så tar jeg gjerne imot dette (da jeg er pensjonist) – under forutsetning at dette ikke belastes partistøtten og derigjennom skatt fra befolkningen. 

 Han viser i sitt innlegg til den massive støtten såkalte økonomieksperter har til eiendomsskatt og linker til disse. For meg og mange: Det er KUN disse ekspertene som betegner eiendomsskatten som rettferdig – IKKE de menneskene som må betale den rundt i Norges kommuner, samt foreninger som Huseiernes Landsforening. Skatten blir tvunget gjennom i kommunene pga minkende overføringer fra Staten og ikke minst investeringskåte Rådmenn og politikere.  Alt må skje samtidig, i stedt for å sette næring etter tæring.  Selv Rødt kan vel ikke si at eiendomsskatten er rettferdig hvis den tvinger innbyggere til å selge og forlate sitt livsverk (hus / eiendom) for å måtte flytte, nettopp pga denne skatten.  

Når det gjelder eiendomsskatten så tar den IKKE hensyn til innbyggernes betalingsevne – i det hele tatt – den tar kun hensyn til eiendommens verdi, uansett beboerens økonomiske livssituasjon forøvrig.  Dette kan man ikke komme bort ifra, selv ikke SV eller Rødt. Den rammer da selvfølgelig også de såkalt ”nullskatteyterne”. Den er ikke ment å ramme de som bor i verneverdige boliger, samt mange andre av forskjellige årsaker. Disse skulle fritas ifølge SV s tidligste ønsker om innføring av eiendomsskatt. Og fritakslista kan bli lang.

Når det gjelder ”bunnfradrag” som Rødt viser til så var dette først et forslag fra SV – tenk på et tall.  Rådmannen i Eidsvoll nevnte IKKE noe om noe ”bunnfradrag” da ordet eiendomsskatt for første gang dukket opp. Og det har heller ikke kommet noe eksakt tall / forslag enda, fra kommunen på evt. ”bunnfradrag”. Jeg husker dessverre IKKE hvem som har satt opp denne ”informasjonen” med eksempler vedrørende eneboliger i forskjellig prisklasser som Rødt viser til i EUB 12.09.18, men jeg mener at disse eksemplene ikke kom fra kommunens administrasjon og derfor kan disse IKKE gjøres gjeldende. 

Jeg antar at disse eksemplene ble lagt ut for å ufarliggjøre eiendomskatten og kom fra noen som gjerne vil innføre den.  Oslo har vel et ”bunnfradrag” på 4 millioner.   

Hellevang påstår at jeg heller ikke har fått med meg at den estimerte eiendomskatten i snitt blir kr. 1000. Er dette ”snittet” han og SV hevder da pr. eier av samtlige boliger i Eidsvoll. Minner kanskje om kommunisme. Eller hva?  Hvordan har de kommet frem til tallet 1000? Jeg trodde lignings takster / skatteverdi på eiendommer i utgangspunktet var privat / konfidensielt? Forklar meg gjerne dette en gang til da jeg nok ikke har fått det med meg.  Jeg tenker nok enkelt, men jeg skjønner heller ikke ditt utsagn om at det er svært enkelt å kreve at de som har betalingsevne må betale. Skal noen betale for andre? Jeg minner om at Eidsvoll er for øvrig fortsatt en lavinntektskommune.

Hugo Aurdal

Pensjonist Partiet  

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: