Utskrift
Kategori: Eidsvoll blogg

I EUB den 2. februar har påtroppende ordførerkandidat i SV et innlegg om, fakta og myter om eiendomsskatt.

Hva som er myter i innlegget, er ikke så godt å forstå, men det må være at eiendomsskatten i snitt pr. husstand vil bli ca. kr 1000,- i året. Dette hadde nok vært spiselig for de fleste, men om det er regneferdigheten som er mangelfull, eller om det er et forsøk på å føre folk bak lyset, det vet vi ikke? Bare SV vet dette!

Siden innføring av eiendomsskatt er så sosialt som ordførerkandidaten skriver, så er det lagt inn noen tall for inntekt og noen tall for formue, kommer en innenfor denne kategorien så kan en få lov til å søke kommunen om fritak. Tror virkelig SV det er så koselig for folk å søke kommunen om dette?

Det eneste som vel er fakta i innlegget, er at Eidsvoll SV er det eneste partiet som har programfestet at de vil innføre eiendomsskatt i neste valgperiode.

Og når fakta skal sies, så må en forvente av et seriøst parti som har hatt dette på programmet i flere år, at de opererer med faktiske eksempler på hvordan eiendomsskatten vil ramme den enkelte husstand.

Vi i Eidsvoll Pensjonistparti vil arbeide for at det ikke innføres eiendomsskatt i Eidsvoll.

Vi vil arbeide for at kommunen drives etter - og innenfor - de økonomiske rammer som er tildelt, uten å belaste innbyggerne med usosiale skatter og avgifter.

Så en liten ros til SV for at de i hvert fall er ærlige på at de vil innføre eiendomsskatt, det er nemlig ikke alle partier i kommunen som er det!

Henning I. Opaker

Eidsvoll Pensjonistparti