I EUB den 2. februar har påtroppende ordførerkandidat i SV et innlegg om, fakta og myter om eiendomsskatt.

Hva som er myter i innlegget, er ikke så godt å forstå, men det må være at eiendomsskatten i snitt pr. husstand vil bli ca. kr 1000,- i året. Dette hadde nok vært spiselig for de fleste, men om det er regneferdigheten som er mangelfull, eller om det er et forsøk på å føre folk bak lyset, det vet vi ikke? Bare SV vet dette!

Siden innføring av eiendomsskatt er så sosialt som ordførerkandidaten skriver, så er det lagt inn noen tall for inntekt og noen tall for formue, kommer en innenfor denne kategorien så kan en få lov til å søke kommunen om fritak. Tror virkelig SV det er så koselig for folk å søke kommunen om dette?

Det eneste som vel er fakta i innlegget, er at Eidsvoll SV er det eneste partiet som har programfestet at de vil innføre eiendomsskatt i neste valgperiode.

Og når fakta skal sies, så må en forvente av et seriøst parti som har hatt dette på programmet i flere år, at de opererer med faktiske eksempler på hvordan eiendomsskatten vil ramme den enkelte husstand.

Vi i Eidsvoll Pensjonistparti vil arbeide for at det ikke innføres eiendomsskatt i Eidsvoll.

Vi vil arbeide for at kommunen drives etter - og innenfor - de økonomiske rammer som er tildelt, uten å belaste innbyggerne med usosiale skatter og avgifter.

Så en liten ros til SV for at de i hvert fall er ærlige på at de vil innføre eiendomsskatt, det er nemlig ikke alle partier i kommunen som er det!

Henning I. Opaker

Eidsvoll Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: