Hvorfor vil rådmannen da innføre eiendomsskatt?

Eller kutte i eksisterende tilbud i kommunen.   

Det er mulig det er en for enkel tankegang, men jeg stiller spørsmål om hvorfor

Rådmannen i Eidsvoll kommune legger opp til et evt. budsjettforslag i EUB, UTEN eiendomsskatt, men med forslag på kutt i eksisterende tilbud til innbyggerne som uten unntak rammer de som har minst og er blant de svakeste i kommunen.

Forslaget om å selge Lundsjordet i 2017 for kr. 30 millioner – uten anbudsrunde - ble heldigvis stoppet av en våken Rune Storsve.

Nå i 2018 ble samme eiendom solgt for kr. 75 millioner. Altså en ”Bonus” på kr. 45 millioner som IKKE er tatt med i noe som helst budsjett, foreløpig.  

 

Kommunen har, etter min tankegang, derfor kr. 45 millioner mer å rutte med enn planlagt og tidligere budsjettert. Dette er mer enn nok til å dekke opp for ALLE de kuttene Rådmannen har lagt frem som skremselspropaganda i EUB for å legge frem et budsjett uten den urettferdige eiendomsskatten.       

Så bruk denne ekstra ”gevinsten” og legg frem et budsjett UTEN eiendomsskatt og UTEN de kuttene som Rådmannen la frem i EUB.

Eller er denne ”gevinsten” tenkt brukt på andre områder? Jeg bare spør. Bårlidalen?

For øvrig er det lett å kutte den forhatte og urettferdige eiendomsskatten ved å investere i et litt lavere tempo og la utbygging skje også i et litt lavere tempo. Man må ikke gjøre alt på en gang.

Privat må man sette næring etter tæring, men det gjelder kanskje ikke når man benytter andres penger?   

Hugo Aurdal

PP Eidsvoll

Råholt, 01.10.18

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: