Posisjonen i Eidsvoll velger konsekvent å støtte utbyggerne i kommunen, til sterke protester fra naboer og lokalmiljø. Utviklingen i Eidsvoll, med områdereguleringer og detalj – reguleringer visker ut kommunens særegenheter og historie. I alle utbyggingssaker der areal står opp mot viktige hensyn til kulturminneverdier, naturverdier, friområder og bo kvalitet har posisjonen konsekvent støttet utbyggers ønske om økt areal. Over tid vil dette bygge ned

Kommunens særpreg.

Jeg er ikke i mot fremtiden og utbygging, men det må jo gå an å sette ned tempoet på utbyggingen noe. Alt må IKKE skje på en gang.

 

Se bare til Jessheim. En gang et forholdsvis lite og sjarmerende tettsted på Romerike. Nå står betongklossene tett som hagel og det er for sent å snu, selv om noen (modige?) har innvendinger til hvordan Jessheim nå har blitt seende ut.

For noe tid tilbake var det en kjent ”byplanlegger” i Eidsvoll og holdt foredrag. Han sa at det var politikerne, som er valgt av og skal representere innbyggerne, som skulle bestemme hvordan vi vil ha bygda vår. IKKE utbyggerne. Hvis ikke utbyggerne, som selvfølgelig skal få legge frem sine planer, ikke er fornøyd med det politikerne bestemmer og vil ha det, så la disse utbyggerne gå; sa han.  Det kommer alltid nye utbyggere på banen.

Dette har ikke skjedd i Eidsvoll, mener jeg.  Og har derfor tidligere stilt spørsmål om at enkelte politikere kan være i ”lomma på” utbyggerne. Ikke slik at jeg beskylder de for å være korrupte, men at de er redd for å miste en og annen utbygger, her og nå. De lar derfor utbygger få bestemme både tetthet og høyde på sine betongklosser. Dette til tross for protester fra gras rota, naboer og lokalmiljø.  Posisjonen overkjører viktige stemmer i kommunen i sin iver etter å bygge ut fortest (og høyest) mulig.  Nå ser det ut til at vi kan unngå den svært urettferdige Eiendomsskatten ifølge ordfører, men vi må vente og se.

Det er noen politikere som har vanskelig for å være ærlige på dette punkt. Det er sågar hevdet at: ”man kan ikke både love og holde sin løfter”. 

Som sagt; jeg er ikke mot utbygging, men det bør skje med fornuft og over lengre tid. En side av samme sak er de utgifter utbyggerne påfører kommunen og deres allerede innbyggere. De bygger – høyt og tett – men er ikke med på å bygge ut infrastrukturen. De skummer fløten og kommunen sitter igjen med svarteper. Kommunen må utvide vann og avløp samt vedlikeholde og sette kommunale veier i stand igjen etter utbyggers virksomhet og slitasje.

Dette bør det bli slutt på.  De må kunne pålegges å delta i dette, økonomisk.

Når det kommer til valget i 2019 får vi forhåpentligvis hva det blir til i Eidsvoll. Jeg håper at alle partier tilkjennegir sitt syn på Eiendomsskatt i god tid FØR valget.        

Husk det er allerede familier i kommunen som ikke har råd til å la barna gå på SFO og idrettsrådet må bruke penger på sportsutstyr til barn og unge.  

Hugo Aurdal

PP Eidsvoll

Råholt, 19.08.18

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: