Utskrift
Kategori: Eidsvoll blogg
Treff: 1946

Hovedpunkter fra leders innledning og etterfølgende debatt

 

*  PP har gått tilbake  både når det gjelder antall medlemmer (ca.1600 etter valget i 2017)

    og antall stemmer ved stortingsvalg  (0,4% ved valget i 2017) .

*  Vi blir flere eldre og makter ikke i knytte til oss yngre medlemmer.

*  Vi er for usynlige som parti.

*  Vi mangler frontfigurer/ledere som behersker mediene.

*  PP- Akershus har gjort en stor innsats bl. a. ved å:

   - Spre informasjon

   - Invitere HS og andre fylkesparti til samarbeid

   - Utarbeide politisk program

   - Lage strategiplan

   - Utarbeide etiske retningslinjer

   - Lage arbeidsplaner

   - Lage et program for fornyelse i PP - Akershus (F-2018)

   - Fremme flere utviklingsforslag for LM 2018

   - Utarbeide notat om opprettelse av Viken

* Hvorfor har vi ikke fått gjennomslag for våre ideer i HS og andre fylkespartier?

* Vi har et godt prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 som burde interessere

   større velgergrupper

* Burde vi spisse våre politiske saker med tanke på valget i 2019?

* Er vi et parti for alle -  eller bør vi satse smalere?

* Hvem er våre målgrupper?

   -  Primært pensjonistene og de uføre

   -  Pensjonistene representerer en stor velgergruppe som burde samle seg   om

      ett parti for å stå sterkere

* Navnet Pensjonistpartiet er uheldig med tanke på å få yngre velgere

* I vårt neste program må vi ha større fokus på miljøet – noe mange er opptatt av i dag

* Vi har ikke vært flinke nok til å drive medlemspleie

   -  bedre informasjon til medlemmene

   -  involvere medlemmene på en bedre måte

   -  vise større oppmerksomhet mot det enkelte medlem

  -   være mer synlige og aktive overfor medlemmene på alle nivåer i partiet

*  Vi må bli mer aktive til å verve nye medlemmer

*  Vi skal vinne valget ved å:

-   gjennomføre partiprogrammet vårt

-   være aktive i mediene

-  stå på stands og dele ut valgmateriell

-  delta i politiske debatter / få oppmerksomhet

*  Valget i 2019 er et kommune- og fylkestingsvalg

 -  PP kan nå fram ved dette valget og få representanter

    inn i kommunestyrer, råd og utvalg

-  Det krever en stor innsats fra alle i kommune- og fylkespartier