PP-Akershus

PROTOKOLL                                                                                fra fylkesstyremøte den 15.06.18

                                                                                                                                                           

Møtenummer

04-18/19

 

Møtedato

15.06.18

Møteleder

Leder

 

Innkalling

Sekretær

Møtested

AFK

 

Protokoll

Sekretær

Møtetid

10:00-14:15

 

Neste møte

15.08.18  (LG)

Kode

Navn

Kommune

E-post

Innk

Møtt

Leder

Ole Kristian Fiksdal

Nittedal

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Pol. NL

B. Christian Jenssen

Bærum

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Org. NL

Leif Wikstad

Nannestad

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

ja

ja

Sekr.

Ola Øygard

Ski

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Kasserer

Alf Chr. Aadahl

Ski

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Komm.ansv.

Frank Jøsendal

Asker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Styremedlem

Petter Engebretsen

Eidsvoll

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Styremedlem

Egidija Nilsen

Skedsmo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Styremedlem

Erik Kotte-Eriksen

Bærum

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

1 vara

Knut Erik Christophersen

Asker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ja

ja

2 vara

Romar Bech

Ullensaker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ja

ja

3 vara

Tore Wensberg

Ullensaker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ja

forf.

4 vara

Erik Leif Henni

Skedsmo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

       

 

 

Lokalpartiledere som ikke sitter i styret

Lokallagsleder

Kjell Sandanger

Asker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

forf.

Lokallagsleder

Hugo Aurdal

Eidsvoll

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Lokallagsleder

Tom Lennart Pedersen

Frogn

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

forf.

Lokallagsleder

Britt-Hege Monsen Vestlie

Nannestad

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

forf.

Lokallagsleder

Odd Øfstaas

Nittedal

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

ja

ja

Kommunepartileder

Egil Sørensen

Rælingen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ja

ja

Lokallagsleder

Anne-Lise Hogstad

Skedsmo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

ja

ja

       

 

 

Andre adressater

HS

I henhold til vedtektene §9

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Info

 

 

FORMALIA

 

Sak 43-18/19:          Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sekr)

Vedtak:                   Godkjent.

 

Sak 44-18/19:          Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.18 (Sekr)

Vedtak:                   Godkjent.

 


POLITISK DEBATT                                                                                    S. 2

 

Sak 45-18/19:          Politisk debatt (Leder)

Tema:                                   Målgrupper. Medlemspleie.

                                Utdelt skriftlig i møtet: 1. Etiske retningslinjer.

 1. 2. Medlemspleie og verving.

Vedtak:                  1. Innledning og debatt tas til orientering.

 1. 2. Hovedpunkter fra debatten sendes ut med protokollen.

 

BEHANDLINGSSAKER:

 

Sak 46-18/19:          Oppfølging av Landsmøtet (OKF)

Sakspapirer:           Protokoll fra LM (Sendt ut pr. mail 23.05.18)

                                    Vedtak fra LG 25.05.18, Brev til HS, oppfølging av vedtak på

                                LG

Vedtak:                   1. Landsmøteprotokollen tas til etterretning.

 1. 2. Notat til HS fra leder i PP-Akershus bifalles.

 

Sak 47-18/19:          Medlemslister (OKF/FrJ/LW)

Sakspapirer             Årsmøtevedtak, Rapporter

                                    Mail m/Notat til HS

Utrykte vedlegg:    Nye EU-regler, Ansvarsforhold

Vedtak:                   1. Notat til HS fra leder i PP-Akershus bifalles.

 1. 2. Medlemslistene skal ikke ha med fødselsdato/ -år.

 

Sak 48-18/19:          Valget 2019 (OKF/BCJ)

Sakspapirer:           Notat fra leder

                                    Ny fylkesavis VmA (deles ut på møtet)

                                    Programarbeid

                                    Forslag til Arbeidsplan

Vedtak:                  1. Ekstraordinært årsmøte i PP-Akershus i desember avlyses.

 1. 2. Ordinært årsmøte avholdes i februar 2019.
 2. 3. Styret i PP-Akershus prioriterer arbeid med egne lokalpartier

                                   fram mot årsmøtet 2019.

 1. 4. Styret utarbeider spissede programpunkter som tas med i

                                    kommunepartienes programmer.

 1. S. 3
 2.  5. Styret har ansvar for 3 nr. av VmA til bruk i vervings- og

                                    valgkamparbeid.

 1. 6. Redaksjonell linje for Vma bifalles.

                                7- Revidert arbeidsplan godkjennes.

                                (Punktene 1. t.o.m. 7. Enstemmig vedtatt.)

 

Sak 49-18/19:          Viken (LW)

Innledning:              Status d.d./utfordringer/videre arbeid

Sakspapirer:           Side fra VmA

Vedtak:                   1. Innledning ved org. nestleder Leif Wikstad tatt til orientering.

 1. 2. Hvis PP-Viken skal bli en realitet, må det etableres et bedre

                                    samarbeid mellom HS, Østfold og Akershus.

Sak 50-18/19:          Bloggen www.pp-akershus.info (OKF)

Sakspapirer:           Notat fra leder

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   1. Bloggen til PP-Akershus beholdes.

 1. 2. Hjemmesiden til PP må ajourføres, fornyes og holdes

                                    vedlike.

 1. 3. Ole K. Fiksdal bes om å være redaktør for bloggen til

                                   PP- Akershus til årsmøtet 2019.

 1. 4. Styret og kommunepartiene må bli mer aktive med å skaffe

                                    stoff til bloggen.

 

Sak 51 a-18/19:       Sentral mediegruppe

Sakspapirer:           Notat fra leder

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                  Sekretæren melder fra til HS at PP-Akershus ikke har

                               kandidater til PPs Mediegruppe.

 

Sak 51 b-18/19      Søknad fra PP-Asker om støtte ifb. kommunesammenslåing

                               Asker – Hurum - Røyken

Vedtak:                  Det bevilges kr 5000.- til PP-Asker.

 

 1. S. 4

DRØFTINGSSAKER

 

Sak 52-18/19:          Arbeidsplan høsten 2018

Sakspapirer:           Ledernotat

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   1. Leders forslag til arbeidsplan høsten 2018 bifalles.

 1. 2. Kommunepartiene melder tilbake innen 19.06.18 om

                                     de foreslåtte datoer for møter og valgoppstart passer.

 1. 3. Sekretæren bestiller møterom i AFK til LG-møte 15.08

                                     og styremøter 23.11 og 14.12. Møtetid: 10.00-15.00.

 1. 4. B. Christian Jenssen har ansvar for PP-Akershus’

                                     politiske program. Ferdig til 20.08.18.                                                                                                                                                                              

                           

Sak 53-18/19:          Postliste (OKF)

Sakspapirer:           Liste for mai-juni  

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   Tas til orientering.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Sak 54-18/19:          Kommunikasjon (OKF/FrJ)

Sakspapirer:           Ledernotat om bruk av sosiale media

Vedtak:                   1. Ledernotatet bifalles.

 1. 2. Leder sender brev til HS om saken.

                                    

                                                                                                                                     

Sak 55-18/19:          HS-møte 12-14.06

Sakspapirer:           Innkalling til HS 12.06.18 i Stavanger

Vedtak:                  Ledergruppa følger opp protokollen fra HS-møtet.

 1. S. 5

Sak 56-18/19:          Diverse orienteringer

                                    Røyken/Hurum/Asker (FrJ)

                                    Nordre Follo (Ola)

                                    Ferieavvikling (OKF – sakspapir til møtet)

                                    Brev til Nav og departement (OKF)

Vedtak:                  1. Tas til orientering.

 1. 2. PP-Akershus avventer svar fra NAV/Departementet

                                   vedr. ulønnet arbeid av tillitsvalgte på dagpenger.

Sak 56-18/19:          Eventuelt

                                    Meldes innen 08.06.18

                                Ingen saker meldt.

 

Vedlegg:              Hovedpunkter fra politisk debatt – sak 45-18/19.

 

 

 

Ski den 15.06.18

 

 

Ola Øygard                                                           Ole Kristian Fiksdal
 sekretær                                                                          leder

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no