Jeg viser til EUB av tirsdag 29.mai der det fremkommer at hvis Politidirektoratet får det som de vil, så blir passkontorene i både Eidsvoll og Ullensaker lensm.ktr. lagt ned / stengt. Denne sentraliseringen gjelder ikke bare på øvre Romerike, men skjer over det hele land. Politidirektoratet og landets politimestre vil stenge nesten halvparten av dagens passkontor.

Justisministeren tar den endelige avgjørelsen, når den tid kommer.  Avgjørelsen vil ramme innbyggerne i mer enn halvparten av landets kommuner.

 

Denne avgjørelsen er en av mange ”små”??? skritt Politidirektoratet tar i forbindelse med gjennomføringen av den såkalte” Nærpolitireformen”. Dette bør ikke skje. En offentlig tjeneste som i dag er tilgjengelig i nærområdet flyttes med et pennestrøk flere mil unna. En offentlig tjeneste som til nå har vært tilgjengelig nesten når som helst i kontortiden lokalt, erstattes med timebestilling og kø system mange mil unna.

Dette kan ikke med beste vilje kalles modernisering eller forenkling, men sentralisering og byråkrati.  Man tar IKKE hensyn til det publikum man er satt til å betjene, i det hele tatt.

Tankene bak dette er nok: sakte, men sikkert fjerne den ene oppgaven etter den andre fra de lensmannskontorene som enda finnes. Man begynner med sivile oppgaver først og når man har fjernet tilstrekkelige arbeidsoppgaver så finner man ingen grunn til å opprettholde         

lokale lensmannskontor lenger: ”For de har jo ikke nok arbeidsoppgaver”.  Og staten sparer penger på husleie etter hvert som kontorer legges ned.

Nærpolitireformen” reduseres etter hvert til en latterlig politisk floskel.

 Vent bare å se.

 Hugo Aurdal

PP Eidsvoll

Råholt, 13.06.18

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: