Jeg leste til min store forbauselse om at det IGJEN har vært det jeg kaller et ”lukket møte” i Eidsvoll Kommune. Og dette er slett IKKE første gang slikt skjer. Det er utmerket at Tone C. Danielsdatter setter fokus på dette jeg kaller en ”uskikk” i Eidsvoll kommune. Det har tidligere skjedd i Formannskapsmøter og har nå altså skjedd igjen – dog i det Rådmann nå kaller et uformelt møte.  I likhet med Tone C. Danielsdatter finner jeg det underlig at kun de 3 største partiene ble invitert. Jeg finner det også underlig at Rådmann IKKE VIL svare på hvorfor kun de 3 største partiene var invitert til dette møtet. Som Danielsdatter lurer også jeg på om andre utbyggere hadde fått til et slikt møte om de hadde spurt?  For meg virker dette som forskjellsbehandling. Planen som Dæhlie legger frem i avisen, som for øvrig ikke ser så verst ut, og som ble tatt opp i dette lukkede møtet som fant sted bør jo tas opp i det jeg kaller ”vanlige” kanaler og gjennomgå ordinære prosedyrer. Snarveier og dispensasjoner har jeg lite til overs for.  Like lite som jeg liker ”lukkede” møter og det som skjer i

 ”de hemmelige rom”. Det er godt slikt kommer frem, men det kan fort svekke tilliten til politikere og administrasjon i kommunen.      

Hugo Aurdal

PP.Eidsvoll

Råholt, 10.06.18

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: