Vann og Eidsvoll Kommune

Undertegnede har et åpent spørsmål til Thomas Meisfjord, evt. andre i administrasjonen,  som jeg ønsker svar på i lokalavisen EUB. 

Vi har den siste tiden opplevd en varme og tørke som er langt over ”det normale” for årstiden. Dette i likhet med resten av Sør Norge og Østlandet. 

 

Jeg skjønner derfor vanningsrestriksjonene i kommunen.

MEN: Hva skjer med fremtiden og vannet til innbyggerne i Eidsvoll når det forventes en økning i befolkningen på 3 – 4000 mennesker? Videre skal det bygges / utbygges skoler, barnehager og flerbruks-/idrettshaller. Alle disse må tilføres vann.  Når vi ser dagens vannsituasjon skjønner jeg ikke hvordan dette skal gå i hop. Er det bare kommunens ansvar å måtte stå for en slik infrastruktur? Eller kan noe av dette pålegges utbyggerne av de stadig større byggeprosjektene? I så fall må dette gjøres så raskt som mulig.  

Jeg viser også til tidligere innlegg i EUB fra Arne Halvorsen med flere om vannet i kommunen og har følgende spørsmål: Hva har Eidsvoll Kommune tenkt å gjøre med det store vanntapet som skjer? Hva koster dette vanntapet? Jeg vet ikke om / tror ikke at Eidsvolls innbyggere er klar over at kommunen (altså vi) ”MISTER” ca 44 % av det vannet som går ut fra våre vannkilder. Altså nesten halvparten av det vann som renses og skal ut til oss brukere blir borte FØR det komme frem til våre vannmålere. Dette er en helt uholdbar situasjon. I andre kommuner blir lekkasjer lokalisert og tettet. Når vi dette skje her i Eidsvoll?  Hva koster det å ”produsere” 1 kubikk med vann?

Jeg håper på svar i avisen slik at svaret kan nå ut til flest mulig i kommunen.

Mvh

Hugo Aurdal

PP Eidsvoll

Råholt, 10.06.18

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: