Utskrift
Kategori: Eidsvoll blogg
Treff: 1020

I EUB lørdag 11. mars 2017 sto det at de rødgrønne mister flertallet sitt i Eidsvoll-politikken.

«Stoltenberg ut av Ap» med fete bokstaver. Kommunestyrerepresentant og Formannskapsmedlem Hilde Vibeke Stoltenberg har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Dette fører til at de rødgrønne ikke lenger har flertall i kommunestyret, formannskapet og i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hun har oppgitt flere grunner til utmeldelsen og jeg skal ikke gjenta disse. Hun vil i fremtiden: «stå for egne valg». Dette synes jeg er veldig viktig at kommer frem. På spørsmål om hun har følt seg bundet opp av partigruppa svarer hun diplomatisk følgende: «Man må jo være lojal, forholde seg til det medlemsmøtet bestemmer».

Må man virkelig det???.

Det viser seg jo, i det hun sier og det både Arne K. Haugen fra FRP og undertegnede lenge har hevdet: At i AP er det den såkalt «Partipisken» som gjelder og rår – og IKKE demokratiet innad i partiet. «Nå vil jeg stå for egne valg» gjentar hun i artikkelen. Og det skal bli spennende å se fremtiden i møte, både for de andre partiene og innbyggerne i Eidsvoll.

Jeg – og mange andre - har trodd at selv om man er medlem i et politisk parti så må man kunne ha og ta egne valg i enkeltsaker. Selv om man i utgangspunktet er enig i partiets synspunkter når det gjelder de store trekk og nettopp derfor har valgt sitt parti. Det være seg hvilket som helst parti. Vi skryter av demokratiet i Norge, men skal ikke dette også gjelde innad i de enkelte partiene? Er det slik at når man først har meldt seg inn i et parti så skal man styres som av en diktator? Har man ikke plass til medlemmer som er uenige med gruppeleder eller flertallet på et medlemsmøte? Hvor er demokratiet?

Jeg synes også det er forstemmende det gruppeleder sier i samme avisartikkel: «Vil neppe påvirke politikken». Han «regner med» at hun vil stemme med «oss» (underforstått AP) i de fleste sakene. Hvordan kan han regne med det? Det som også skremmer meg litt (og jeg er ikke lettskremt) er at gruppeleder har bedt om et møte med henne for å få «oppklart ting».

Hva vil han med dette møtet? Kan han ikke bare finne seg i at hun har meldt seg ut av partiet og ønsker å ta egne valg i et demokratisk samfunn? Det er slett IKKE første gangen at noen politikere har meldt seg ut av et parti, skiftet parti i Eidsvoll, eller blitt stående som uavhengig. Og dette er både lovlig og demokratisk!

Hugo Aurdal

Pensjonist Partiet Eidsvoll