Jeg vet ikke hvor mange eidsvollinger som følger med på hvordan eiendomsskatten utvikler seg i andre kommuner i Norge. Og hvordan politikerne lurer og «flår» innbyggerne.

I Bodø måtte en enslig mor ta barna sine ut fra barnehagen for å få råd til å betale økningen på eiendomsskatten.

I Lillehammer har politikerne foretatt et annet stunt. Der har Lillehammer Kommune foretatt en «utvendig« markeds taksering av eiendommer OG leiligheter.

En familie kjøpte en leilighet på 82m2 for kr. 3 640 000,- i Oktober 2016. Fem måneder senere mener kommunen at markedsverdien har steget til kr. 4 708 000, noe som er en økning på 29 %. På bare 5 måneder. En naboleilighet fikk en økning på markedsverdien på 31%. Denne ble kjøpt i mai 2016 for kr. 4 690 000,-. Kommunen har taksert den nå til kr. 6 170 000,- altså 31% høyere. Dette fører til at eiendomsskatten har steget fra rundt

kr. 5 – 6 000 til kr. 21 244,-. Lillehammer har også et bunnfradrag på kr. 500 000,-.

En annen familie har flyttet fra en leilighet på Smestadmoen der eiendomsskatten var på kr. 6 800,- til en ny leilighet som er 10 m2 mindre, men der eiendomsskatten i år blir kr. 15 990,- i året. Dette er en økning på over 50 %.

En annen har fått en økning på eiendomsskatten fra kr. 8 700,- i 2007 til kr. 20 000,- i 2017.

Leiligheter i sentrum av Lillehammer har også fått en høyere pris enn eneboliger. Enkelte leiligheter har fått kr. 25 000,- i eiendomsskatt i året.

Og disse tallene er med KUN 3,8 promille OG et bunnfradrag på kr. 500 000,-.

Som det skrives i avisen: Gudbrandsdølen / Dagningen: Hva med alle enslige og folk som flyttet fra eneboliger til leiligheter i den tro at eiendomsskatten vil bli mindre?  

Lillehammer kommune har altså skrudd opp verdien / markedstaksten på leiligheter med millionbeløp for å beregne ny eiendomsskatt – UTEN reel ny takst.  

Jeg synes det er utrolig at kommunestyret i Eidsvoll gikk in for eiendomsskatt fra 2019 UTEN at samtlige forutsetninger var lagt på bordet. At enkelte politikere også sto frem og hevdet at det kun ville bli ca kr. 3 000,- i eiendomsskatt er også horribelt. Men det blir vel med enn påstanden som med valgløftene; Vi går ikke til valg på å innføre eiendomsskatt i Eidsvoll.

Ullensaker og Nannestad har klare holdninger til eiendomsskatt og forholder seg til valgløftene. Dette burde også partiene i Eidsvoll forholde seg til. Jeg vet at noen spekulerer på om det er en baktanke med eiendomsskatten i forhold til skandalen med renseanlegget i Bårlidalen, men det er kanskje farlig å fremme slike tanker selv om jeg hørte det senest idag.

Uansett må innbyggerne i Eidsvoll og ikke minst politikerne i Kommunestyret – med varamedlemmer – få ALT om eiendomsskatt på bordet FØR det endelig kan bli avgjort om

eiendomsskatt skal innføres i Eidsvoll fra 2019. Og helst i partiprogrammene FØR valget! Utvalget som Tønnessen fra FRP skriver om i EUB lørdag 25.05.17 må på plass.

Hugo Aurdal

Pensjonist Partiet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: