Pensjonistpartiet i Eidsvoll takker deg for den lille artikkelen i EUB, under «smått»:

«Henger ikke på greip».

Dette støtter mitt debattinnlegg: «Er vi politikere i lomma på utbyggerne».  

Jeg skal ikke gjenta det jeg skrev der, men håper de fleste andre partier og politikere i Eidsvoll kommune fikk med seg våre (PP) holdninger til å la utbyggerne – de fleste kun med størst mulig profitt i øynene – bygge ut blokker / leiligheter UTEN at disse tilkommer minst 1 parkeringsplass pr. leilighet. Alt annet er galskap selv om enkelte hevder noe annet. Og det må IKKE gis dispensasjon på de gjeldende regler for parkeringsplasser som foreligger.

Innbyggerne i Eidsvoll er avhengige av bil – alle andre påstander er svada eller ønsketenking.

Se bare på p-plassene ved de jernbanestasjonene vi har, se på p-plassene utenfor kjøpesentrene / butikkene våre, se på p-plassene utenfor idretts- og badeanlegg, se på p-plassene som er i forbindelse med badeplasser og skiløyper m.m. Vi er avhengig av biler – stort sett til alt – enten vi liker det eller ikke.

Det skrytes voldsomt av Dæhlie og andre utbyggere som nå vil satse i Eidsvoll kommune.

Selvfølgelig er det positivet, MEN ingen av disse gjør dette av veldedighet. Det må alle ha i bakhodet. Og jo større og tettere de får bygge - desto mer tjener de på utbyggingen.

Vi har lenge blitt karakterisert som en «NEI» - kommune, men dette ser nå ut til å endre seg.

Og det er hyggelig og positivt at Eidsvoll blir en «JA» kommune.

Men det er INGEN grunn til å si ja til «rått og røti» som utbyggerne ønsker. Blir det for tett omgang mellom politikere og utbyggere er det grunn til å rope «varsko».

Hovedutvalget for Næring, Plan og miljø må ha tunga rett i munnen, det samme må Formannskap og Kommunestyret ha når utbyggings planer og saker skal behandles og innvilges. Dispensasjoner må også behandles likeverdig og rettferdig. Alt annet blir det prat om og skader oss som politikere. Husk vi er valgt av innbyggerne og skal fremme deres saker og ønsker, ikke vår egne ønsker.

Til slutt: IKKE tillat leiligheter uten (minst) 1 parkeringsplass per enhet når søknader / planer om dette kommer.

Hugo Aurdal

Pensjonist Partiet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: