«Alle» har vel fått med seg de siste utspillene i EUB om utbygging i Eidsvoll Kommune.

Fete overskrifter som: «Grønt lys for 200 – 250 nye boenheter ved Sundet»,» Skal bygge 500 boliger i Sørbygda», «Her kommer det 350 leiligheter i løpet av 10 år», Almeli og Bori ønsker Råholt by», «vil bygge 400 leiligheter på Grindatunet». Og i tillegg «Byen» på Lundsjordet.

Hør her: Hva i huleste skjer? Hva driver vi med? Det er kanskje greit at NOEN ønsker fortetting av boliger rundt såkalt knutepunkter, men det er vel ikke nødvendig å bygge gettoer? Nå må vi snart sette foten litt ned for disse gigantiske planene som blir lagt frem i hurtigtogsfart. Hvor er det blitt av det estetiske i Eidsvoll som før nektet enkelte å legge torvtak eller «snu» huset på egen eiendom i forhold til eksisterende småhusbebyggelse. Nå skal Eidsvoll med ett «mure» eksisterende småhus inne av store blokker.

Kvadratmeter pris på ca kr.49 000,- som antagelig vil øke, og mye, etter hvert antagelig. Av dette ca kr. 10 000, - til kr. 15 000,- per m2 som netto fortjeneste til utbyggerne (har jeg hørt).

Det er derfor ikke merkelig at de stadig vil bygge mer, høyere og tettere og etter tidligere tillatelser søker om dispensasjon for å bygge høyere enn godkjent. Som kjent» mye vil ha mer og Fanden vil ha fler». Grådigheten rår. Jeg er ikke motstander av at folk skal tjene penger, men det får da være måte på – hvor tett og høyt man skal bygge. Når utbyggerne legger frem sine planer virker det som om de konkurrerer om å få utnytte arealene mest mulig ved å bygge høyest og tettest. Konkurrerer de med hverandre? Eller med Ullensaker? Til slutt ender vi – på landsbygda som jeg trodde jeg flyttet til – som på Grunerløkka, Tveita, Ammerud, Grorud i Oslo.

Er det dette VI som politikere virkelig vil? Må vi si ja til absolutt ALT av de planene som utbyggerne legger frem? Er vi politikere totalt i lomma på utbyggerne?

Det siste som er kommet frem i forbindelse med disse planene er – merkelig nok – støttet av EUB: «Trenger ikke bil». Begrunnelsen til Bori og O.M.Holding holder IKKE mål!

«Avstand til butikker, stasjon og skole legger til rette for at folk kan la bilen stå» blir det så fint skrevet. Hva med resten av døgnet? Reise på besøk til familie, stor handle (skal man gå 7 ganger i butikken for å få med seg alt hjem) ferieturer, fritidsaktiviteter (til ski stua f.eks. eller skisenteret i Hurdal for å ta de nærmeste) transport til og fra kommunale møter og andre møter. Det er så utrolig mye man trenger bil til – spesielt HER PÅ LANDET.

Når utbyggerne legger opp til at man skal få 0,8 p. plass pr. leilighet med begrunnelse av at det er så få unge som tar førerkort og kjøper seg bil så er dette et meget dårlig argument for ikke å bygge garasjeanlegg og parkeringsplasser. Kanskje årsaken til at ungdom ikke tar førerkort og kjøper bil er at det rett og slett er for dyrt. De aller fleste skaffer seg førerkort og bil når de blir eldre og får familie.  

VI trenger biler for transport til idrettsarenaer, transport av utstyr, weekendturer, til og fra hytter og ikke minst på ferieturer i vårt eget land.

Eidsvoll kommune har allerede et planverk / regler for biloppstillingsplasser. 

Det er INGEN grunn til å fravike dette eller la noen få dispensasjon.

I det hele tatt er behovet for MINST 1 bil i familien et nødvendig behov (eller onde for noen?) Kan og vil utbyggerne klare seg uten bil?

Har man flere barn, på forskjellige aldre som driver forskjellige aktiviteter så er bil et must.

Og da trenger man parkeringsplasser.

Pensjonistpartiet i Eidsvoll er videre veldig bekymret for at offentlige veier, gater og grøfter vil bli benyttet til parkering av biler for beboerne i området, jfr. Sagmoveien allerede nå FØR utbygging av Lunds jordet.

Nå må vi vise at vi som politikere IKKE er i lomma på utbyggerne!!! Selv om vi ønsker fremgang og NOE utbygging.

Hugo Aurdal

Pensjonistpartiet i Eidsvoll

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: