Her finner du kontaktinformasjoner til våre styremedlemer i Eidsvoll Pensjonistpartiet.  Har du spørsmål om våre saker eller vil kontakte noen, så er du hjertelig velkommen.

 

Verv Navn Mobil E-post Adresse
Leder Hugo Aurdal 922 86 132

Tærudvn. 58, 2070 Råholt
Nestleder Petter Engebretsen 974 16 216

Sagstien 10, 2070 Råholt
Sekretær Berit Furulund 932 12 842

Haugvn. 125, 2070 Råholt
Kasserer Henning Opaker 97055237

Nord Fuglerund, 2070 Råholt  
Styremedlem Birger Meinhardt 908 61 432

Løytnant Møllersvei 12, 2080 Eidsvoll

Varamedlem 1 Magnar Trondsgård 909 21 905

Mattisholtet 72; 2074 Eidsvoll verk.
Varamedlem 2 Turid Berg 986 49 548

ingen e-post-adresse

Gladbakkvn. 52, 2070 Råholt
Varamedlem 3 Frank Nyborg 913 55 948

ingen e-post-adresse

Gladbakkvn. 52, 2070 Råholt

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: