Protokoll fra Årsmøte i Pensjonist Partiet Eidsvoll mandag 29.01.18 kl.1800, på Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt i Eidsvoll

Kun 10 medlemmer møtte opp på Årsmøtet.

Leder Hugo Aurdal ønsket alle velkommen og åpnet møtet med en velkomsttale der han orienterte litt om situasjonen i Eidsvoll og litt om utfordringene til Akershus P. P i forbindelse med sammenslåingen av Akershus, Østfold og Buskerud til et nytt stor Fylke: Viken.

 

Valg av møteleder:    Hugo Aurdal
Valg av referent: Hugo Aurdal
Valg av 2 repr. til å underskrive protokollen: Magnar Trondsgård og Petter Engebretsen
   
Samtlige valg enstemmig godkjent.  
   
Innkallingen: Enstemmig Godkjent.
Dagsorden: Enstemmig Godkjent.
Årsberetningen lest av leder: Enstemmig Godkjent.
Regnskap lest av kasserer: Enstemmig Godkjent.
Budsjett for 2018 v/kasserer: Enstemmig Godkjent.
Innkomne Forslag:     Det var ingen forslag innkommet.
   
Valg av styret:  
   
Leder: Hugo Aurdal, gjenvalgt for 1 år.
Nestleder: Petter Engebretsen, Ny, 2 år.
Sekretær: Berit Furulund, gjenvalg, 1 år
   
Samtlige valg enstemmig godkjent.  
   
Kasserer: Henning Opaker, ikke på valg
Styremedlem: Birger Meinhardt, ny, 2 år.
Vara 1: Magnar Trondsgård, ny, 2 år
Vara 2: Turid Berg, ny, 1 år
Vara 3: Frank Nyborg, ny, 2 år.
   
Revisorer: Frank Nyborg og Evelyn Engebretsen
Valgkomite: Hugo Aurdal og Petter Engebretsen
Signaturrett: Hugo Aurdal og Henning Opaker

Valg av delegater til A.P.P `s årsmøte 28. februar 2018:

Petter Engebretsen

Hugo Aurdal

Henning Opaker

Turid Berg

 

Det ble servert kaffe, mineralvann og kringle før vi gikk over til medlemsmøte.

Der ble det tatt opp saker som skal opp i Kommunestyremøte 30.01.18.

Til slutt takket leder for oppmøtet.

 

Hugo Aurdal

Leder P.P. Eidsvoll

 

Magnar Trondsgård                                                         Petter Engebretsen

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: