Jeg må først beklage at vår hjemme side IKKE har vært oppdatert den siste tiden.

Dette har mange årsaker uten at jeg skal komme inn på disse her.

Det viktigste nå er at Pensjonist Partiet i Eidsvoll er tilbake på nettet og at vi skal holde hjemmesiden vår oppe og går fremover. Det vil også bli koblinger med vår Face Book side.

Det vil i første rekke bli lagt ut informasjon om styrets sammensetning i 2018, samt kopi av Protokollen fra Årsmøtet 2018.

Videre vil det bli lagt inn kopier av diverse debattinnlegg i lokalavisen EUB, samt noe informasjon fra Akershus Pensjonist Parti.

Jeg håper derfor at vår oppdaterte hjemmeside vil bli fulgt fremover og at dere lesere vil sette pris siden.

Forhåpentligvis kan en oppdatert hjemmeside føre til flere følgere / lesere og at flere kanskje melder seg inn i Pensjonist Partiet i Eidsvoll.

Den viktigste saken nå fremover er kampen mot EIENDOMSSKATT. Det er som kjent nedsatt en finanskomite i Eidsvoll Kommune, med 17 møter, nesten hver onsdag fremover, før det skal evalueres til høsten: OM DET ER MULIG Å LAGE BUDSJETT UTEN DEN SVÆRT URETTFERDIGE EIENDOMSSKATTEN.

Hugo Aurdal

Pensjonist Partiet Eidsvoll

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: