Lørdag 29.april hadde utbygger Bjørn Nilsen 1., 2. og 3. siden i EUB der han hevder seg lurt av politikere og sier han kan reise erstatningssak mot kommunen!

Utbygger vil bygge 5 etasjer og mener han er gitt positive signaler fra sentrale politikere.

Jeg spør derfor: Fra hvilke sentrale politikere har han fått slike signaler?

Så vidt meg bekjent – og som det fremgår av EUB – er området godkjent / regulert for 3 etasjer. Og dette vet utbygger!

Les hele artikkelen her

Av Hugo Aurdal
Leder PP Eidsvoll 


Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: