Velkommen til Eidsvoll Pensjonistparti

eidsvollDet norske demokratiets høyborg

Det norske demokratiets høyborg

 

I EUB lørdag 11. mars 2017 sto det at de rødgrønne mister flertallet sitt i Eidsvoll-politikken.

«Stoltenberg ut av Ap» med fete bokstaver. Kommunestyrerepresentant og Formannskapsmedlem Hilde Vibeke Stoltenberg har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Dette fører til at de rødgrønne ikke lenger har flertall i kommunestyret, formannskapet og i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hun har oppgitt flere grunner til utmeldelsen og jeg skal ikke gjenta disse. Hun vil i fremtiden: «stå for egne valg». Dette synes jeg er veldig viktig at kommer frem. På spørsmål om hun har følt seg bundet opp av partigruppa svarer hun diplomatisk følgende: «Man må jo være lojal, forholde seg til det medlemsmøtet bestemmer».

Må man virkelig det???.

Jeg vet ikke hvor mange eidsvollinger som følger med på hvordan eiendomsskatten utvikler seg i andre kommuner i Norge. Og hvordan politikerne lurer og «flår» innbyggerne.

I Bodø måtte en enslig mor ta barna sine ut fra barnehagen for å få råd til å betale økningen på eiendomsskatten.

I Lillehammer har politikerne foretatt et annet stunt. Der har Lillehammer Kommune foretatt en «utvendig« markeds taksering av eiendommer OG leiligheter.

«Alle» har vel fått med seg de siste utspillene i EUB om utbygging i Eidsvoll Kommune.

Fete overskrifter som: «Grønt lys for 200 – 250 nye boenheter ved Sundet»,» Skal bygge 500 boliger i Sørbygda», «Her kommer det 350 leiligheter i løpet av 10 år», Almeli og Bori ønsker Råholt by», «vil bygge 400 leiligheter på Grindatunet». Og i tillegg «Byen» på Lundsjordet.

Hør her: Hva i huleste skjer? Hva driver vi med? Det er kanskje greit at NOEN ønsker fortetting av boliger rundt såkalt knutepunkter, men det er vel ikke nødvendig å bygge gettoer? Nå må vi snart sette foten litt ned for disse gigantiske planene som blir lagt frem i hurtigtogsfart. Hvor er det blitt av det estetiske i Eidsvoll som før nektet enkelte å legge torvtak eller «snu» huset på egen eiendom i forhold til eksisterende småhusbebyggelse. Nå skal Eidsvoll med ett «mure» eksisterende småhus inne av store blokker.

Pensjonistpartiet i Eidsvoll takker deg for den lille artikkelen i EUB, under «smått»:

«Henger ikke på greip».

Dette støtter mitt debattinnlegg: «Er vi politikere i lomma på utbyggerne».  

Jeg skal ikke gjenta det jeg skrev der, men håper de fleste andre partier og politikere i Eidsvoll kommune fikk med seg våre (PP) holdninger til å la utbyggerne – de fleste kun med størst mulig profitt i øynene – bygge ut blokker / leiligheter UTEN at disse tilkommer minst 1 parkeringsplass pr. leilighet. Alt annet er galskap selv om enkelte hevder noe annet. Og det må IKKE gis dispensasjon på de gjeldende regler for parkeringsplasser som foreligger.

 

Her finner du kontaktinformasjoner til våre styremedlemer i Eidsvoll Pensjonistpartiet.  Har du spørsmål om våre saker eller vil kontakte noen, så er du hjertelig velkommen.

 

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: