Velkommen til Eidsvoll Pensjonistparti

eidsvollDet norske demokratiets høyborg

Det norske demokratiets høyborg

 

Jeg vil gi en honnør til EUB som har satt salting og vegsprekker på dagsorden

Varmeutvidelse og termisk krymping er elementær kjemi og fysikk:

Blander du salt og snø i blandingsforholdet ca. 25% salt og 75% snø, får du en såkalt «kuldeblanding» og temperaturen synker til minus ca. 21o C. Dette lærte vi på barneskolen.

Når vi lagde iskrem i mitt barndomshjem, blandet salt og snø i forholdet ca. 25/75 i en bøtte eller en balje. Deretter satte vi krembollen oppi, og etter hvert ble det fast iskrem.

Faste materialer utvider seg ved oppvarming og krymper ved nedkjøling. Hver gang vegbanen saltes, skjer det en nedkjøling og vegbanen (asfalten) trekker seg sammen. Det oppstår sprekker som etter hvert fylles med vann. Dette skjer mange ganger i løpet av vinteren, og vi får frostsprengning når vann fryser til is.

Dette er en av årsakene til vegsprekker, men det er også en rekke andre momenter som gjør seg gjeldene, bl.a. hvordan vegbanen er fundamentert, fyllmassene er drenert, isolert osv.

Sporslitasje i vegbanen – Piggdekkslitasje (angitt i enheter asfaltslitasje):

(Fra forskning som ble tilgjengelig 1997)

Piggdekkslitasje på snø og is                                0 x asfaltslitasje

Piggdekkslitasje på tørr asfalt gir                         1 x asfaltslitasje

Piggdekkslitasje på våt asfalt gir  opptil              3 x asfaltslitasje

Piggdekkslitasje på saltet våt asfalt gir opptil     5 x asfaltslitasje

(Noen rapporter angir for våt saltet asfalt           5 – 7 x slitasje)

Er det da saltet eller piggdekkene som forårsaker mest svevestøv og miljøskader?

Det henvises stadig «Regionplan for areal og transport i Oslo og Akershus» fra

«høyere hold», dvs. Fylkesmannen.

Det er mye godt i denne planen, men noen må tydeligvis ha glemt at Eidsvoll ligger i utkanten av Oslo og Akershusregionen. VI er en landkommune og det fortsetter vi å være, mange år fremover, uansett hvor mye det planlegges i Oslo, der det går busser og trikker på kryss og tvers – nesten hele døgnet. Mulig det er noen i bygda som ønsker «Bystatus», men PP er imot dette.

Det var derfor veldig bra at ordføreren vår, John Erik Vika skrev at avisinnlegg om at vi ligger IKKE på Majorstuen i Oslo. Dette har jeg skrevet om før, både når det gjelder byggehøyder og parkering. Tilbake til «parkeringsbestemmelsene for Sundet og Råholt» og den skjematiske tabellen som foreligger til høringen. Jeg vet ikke hvem som har laget denne, men for meg kan det se ut som det er utbyggerne som står bak – og det for å spare penger.

Det skal etter hvert avgjøres kommunedelplaner, både for Sundet og Råholt området.

Herunder skal avgjøres både byggehøyder og parkeringsmuligheter. Det siste er viktig for både boligeiere og besøkende.

Men det er dessverre noen vinglende politikere. Det ble tidligere i måneden avholdt et arbeidsmøte for politikere vedr. «Sentrumsplan Råholt». Vi tok for oss 5 punkter i planen:

Det var voldsomt til svartmaling av situasjonen i Eidsvoll Kommune fra Hege Svendsen (AP) i EUB lørdag 18.11.17, under overskriften:» Velferd, hvor går du?» Til tross for et fint bilde sto mesteparten av innholdet i artikkelen til stryk – mener jeg.

Har hun glemt hvilke partier som har hatt flertallet og styringen av økonomien i Eidsvoll kommune de siste årene? Med alle de budsjett sprekkene vi har hatt.

Jeg svarer for øvrig IKKE for FRP og Høyre, de klarer det sikkert selv, men på vegne av PP og meg selv.

Det er selvfølgelig sterk beklagelig at vi i år fikk KUN kr. 38 mill. mot kr. 70 mill. i fjor, fra staten.

Vi i PP har dog store håp til Finansutvalget som skal opprettes i kommunen og at dette utvalget kan finne »steiner vi kan snu» og derigjennom innsparinger.

Det er forøvrig typisk av AP å sette fingeren på: skoler, barnehager, velferd og eldreomsorg når noe skal / evt. må skjæres ned på. Dette for å finne sympati.

Jeg trodde AP den siste tiden var imot «utvidet» Eiendomsskatt på 2 promille allerede fra 2018, de sa i alle fall det, og jeg håper dette ikke kun er et spill for galleriet».  

Det viser seg at utspillet til varaordfører Madsen om at «alle har råd til kr. 3000,- i året», ikke holder mål. Skatten vil for mange bli langt høyere, ikke minst etter hvert.

Vi mener i motsetning til Hege Svendsen at det kan være litt å spare ved å se på Rådhuset og hele omorganiseringen som skjedde i kommunen.

Vi mener det er på tide å stemme på partiene som holder det de lover.

Pensjonistpartiet arbeider for både eldre og yngre grupper i vårt samfunn. Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Dessverre er vi – forhåpentligvis kun foreløpig – et lite parti som sliter med å komme over sperregrensen.  

Hadde halvparten av Norges Pensjonister og uføre stemt på Pensjonistpartiet så kunne vi hatt over 40 delegater på Stortinget. Dessverre stemmer mange av gammel vane – på det partiet de pleier å gjøre. Likevekten av unge og erfarne på Stortinget er veldig skjev.

Det burde vært et krav, kanskje til alder, men i det minste om noen års arbeidserfaring FØR man fikk en plass på Stortinget.

Ansvar, respekt og ikke minst redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget.

Vi går for et verdig liv i alle livsfaser.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: