Mange pensjonister reagerer nå sterkt på årets trygdeoppgjør og mange har også fått mer i skatt. Nå får en se hva den nye pensjonsreformen i praksis betyr. Nytt grunnbeløp pr 1. mai blir på kr 82.122,- som er en økning på kr 2906,- eller 3.67 %

 

Med underregulering med basistallet 0,75 % gir dette i realiteten en underregulering på 0,78 %., Det vil si en alderspensjon som øker med 2.89 %. Dette ligger langt under lønnsveksten for de yrkesaktive som blir over 4 %. Tilbudet fra staten er basert på tall fra revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai. Pensjonistenes lønnsvekst er baser på en prognose før lønnsavtalen med de øvrige yrkesaktive ble fastlagte så en kan allerede nå fastslå at pensjonistene vil sakke ytterligere akterut sammenlignet med lønnsmottakere. Det viser seg igjen at Pensjonistforbundet, som har samtalerett med regjeringen ikke har den nødvendige kraft til og få gjennomført tiltak for å bedre vår pensjon.

I tillegg til underregulering av våre pensjoner har vi fått ytterligere skatteskjerpelse for mange pensjonister. Disse endringer skjer parallelt med at regjeringen bebuder at samfunnet i fremtiden må redusere sin økonomi, i forhold til syke og omsorgstrengende eldre, som nok må regne med å betale mer for helsehjelp og omsorg. De eldres økonomi angripes følgelig fra flere kanter. I sum innebærer dette at svært mange pensjonister får redusert sin velstandsutvikling sammenliknet med. de yrkesaktive.Regjeringen viser i sin praktiske politikk at de undergraver pensjonsrettigheter som blir brukt som salderingspost i regjeringens utjevningspolitikk .En skal ikke glemme at pensjon er tilbakebetaling av innbetalt pensjonskapital. Staten Norge har brukt opp store deler av denne kapital til andre formål.

Pensjonistpartiet har ikke noe tro på at et regjeringsskifte vil forbedre pensjonistenes kår.

Pensjonistpartiet må selv bli et stort nok parti til og gå aktivt inn og løse disse samfunnsmessige oppgaver for pensjonistene på en god og rettferdig måte.

 

Kjell Sandanger

Leder i Asker Pensjonistparti.

 

 

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2012

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

start kl 09.00

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 14. og 15. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no