Utskrift
Treff: 5766

Tusen takk til alle velgere i Asker Kommune som nok en gang gav oss tillit og gav sin stemme slik at vi også i neste 4-års periode har ett medlem i kommunestyret

Vi lover å gjøre en innsats for de som trenger oss i kommunestyret og komiteer.

Vi vet ikke enda i hvilke komiteer vi vil bli representert i, men lover å være tro mot dere som har valgt oss.

Ta gjerne kontakt med vår 1. kandidat som vil være Mildrid Unhjem Johansen siden Kjell Sandanger er langtidssykemeldt.