Utskrift
Treff: 6690

Akershus legeforening har siden 2011 arbeidet for at Bærum sykehus igjen skal bli et selvstendig sykehus som kan tilby fullverdige sykehustjenester til sine Pasienter.

Videre har ansatte ved Bærum sykehus over flere år etterspurt hjelp fra politikere generelt, men spesielt fra Høyre, til å bevare sykehusverdiene og helsekompetansen lokalt i Bærum.

Hverken legeforeningen eller de tillitsvalgte på Bærum sykehus har imidlertid blitt hørt av politikerne, hverken i Bærum eller i Akershus.

Pensjonistpartiet i Asker støtter Akershus legeforening og de tillitsvalgte på Bærum sykehus og vil arbeide for å beholde og bygge opp igjen Bærum sykehus.