Akershus legeforening har siden 2011 arbeidet for at Bærum sykehus igjen skal bli et selvstendig sykehus som kan tilby fullverdige sykehustjenester til sine Pasienter.

Videre har ansatte ved Bærum sykehus over flere år etterspurt hjelp fra politikere generelt, men spesielt fra Høyre, til å bevare sykehusverdiene og helsekompetansen lokalt i Bærum.

Hverken legeforeningen eller de tillitsvalgte på Bærum sykehus har imidlertid blitt hørt av politikerne, hverken i Bærum eller i Akershus.

Pensjonistpartiet i Asker støtter Akershus legeforening og de tillitsvalgte på Bærum sykehus og vil arbeide for å beholde og bygge opp igjen Bærum sykehus.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: