Utskrift
Treff: 8469

I Budstikka torsdag den 26. juni stod det en artikkel som omtalte « Dette er sykkelulykkene, «I et referat som omhandlet en rekke sykkelulykker hvor alderen stod oppgitt på alle eldre bilførere. Med bakgrunn i denne artikkel er det lett å oppfatte at eldre mennesker som bilførere er trafikkfarlige og ikke overholder trafikkreglene, som medfører at de ikke opptrer hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

Mener Budstikka å hevde at det er en sammenheng mellom ulykkene og bilførernes alder? I den sammenheng kan en vise til en interessant undersøkelse som den britiske Advanced Motorists (IAM) har gjennomført om et stort antall trafikkulykker, som konkluderer med at det ikke kan pekes på en spesiell alder hvor trafikkferdighetene viser markant svekkelse

Det er et stort ansvar å kjøre bil, det må en ta konsekvens av og det gjelder i alle aldre. Det som er helt klart er at den enkelte bilist, gammel som ung personlig bærer det tunge ansvar dersom en forårsaker ulykkeMange eldre er dyktige og rutinerte og har en lang erfaring som bilfører og er lite involvert i ulykker som skyldes sjåføren. Det er også undersøkelse som viser at eldre klarer seg bedre i en rekke trafikksituasjoner enn yngre, fordi de er mer forsiktige og kjører mer avventende. De innskrenker sin kjørring og unngår vinterføre, ukjente steder, sterk bytrafikk og mørke. .

Et godt tilbud til eldre bilførere om oppdateringskurs er å gå i riktig retning og ikke frata dem sertifikatet for små bagateller i trafikken. De eldre er en sårbar gruppe og mange er sterkt avhengig av bil.

Det er viktig at eldre personer over 75 år gjennomgår en god legeundersøkelse før ytterligere fornyelse av sertifikatet.

Mediene bør være varsomme med å henge ut eldre bilister som trafikkfarlige, det gjør de ved konsekvent å oppgi alder på eldre personer som er involvert i trafikkulykker.

Kjell Sandanger

Leder i Pensjonistpartiet