Utskrift
Treff: 6805

Det var med sjokk og forbauselse at jeg leste onsdagens utgave av VG. En av høyres representanter på stortinget (Erna Solbergs vara ) står fram og foreslår at narkotika bør selges over disk på Vinmonopol og Apotek. Dette mener han vil begrense utbredelsen!

I denne forbindelse er det betimelig å spørre om dette er Høyres holdninger til å bekjempe utbredelsen av narkotika i Norge, eller om det er et soloutspill med en egen agenda.Mener han og Høyre at man kan løse kriminelle handlinger ved å sette et legalitetsstempel på dem? Er det slik høyre vil løse utfordringer i samfunnet? Da går vi en skremmende fremtid i møte! Det er også betenkelig at vedkommende ikke ville gi et klart svar på om han selv har vært bruker. Det kan lett føre til spekulasjoner.

Slike utspill av politikere på Stortinget, virker som et slag i ansiktet på dem som strever med å holde barn og ungdom unna narkotiske stoffer. Man løser ikke problemene ved å sette et legalitetsstempel på bruken, men ved å intensivere kampen mot utbredelsen. Økt forebygging, større satsning på bekjempelse av distribusjon og strengere straffer.

Jeg håper at Høyre kommer med en beklagelse på dette utspillet, og for ettertiden styrker sin kvalitetssikring med tanke på utspill i media.

Johan Bjørn Pettersen

Medlem i Asker pensjonistparti