I Asker kommune er ca. 100 på venteliste for sykehjemsplass. Et sykehjem er først og fremst et helsetilbud til pleietrengende pasienter og botilbudet er sekundært. Det skal være en prioritert oppgave i vår kommune at alle som har behov skal få sykehjemsplass. De som ønsker enerom skal få det. Pasienter som er innlagt på sykehjem, er der først og fremst for at de trenger så mye helsetjeneste at opphold på sykehjem er den beste løsning, med heldøgns pleie og omsorg. Skal et sykehjem drives forsvarlig må en føre en god personalpolitikk. Personellet må være faglig utdannet

I praksis viser det seg at mange pasienter ønsker en gradvis overgang til en sykehjemsplass. Det er til stor nytte et korttidsopphold, noen ganger i uken, eller flere uker i trekk og etter en periode langtidsoppholdet Et stort stort pluss for et sykehjem er om frivillige har funnet seg oppgave i tillegg til det faste personellet.

Omsorgsboliger

Skal være beboernes egen hjem med mulighet for tilsyn av lege og hjemmetjeneste

 

Eldre som er for friske for et sykehjem men som ønsker noe tilsyn er omsorgsbolig et godt tilbud. Nåværende praksis er at omsorgsboligene ikke er fast bemannet Men beboerne vil få tildelt hjemmetjeneste etter behov. Pensjonistpartiet vil arbeidet for at omsorgsbolig for eldre gir beboerne den trygghet det er å vite at det alltid er personer til stede som kan gi rask hjelp ved behov ved blant annet

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

26.-27: februar 2019
Kongsvinger

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no