Utskrift
Treff: 6463

Jeg har hver mandagskveld i noen uker sett på NRK 2 program “ Status Norge – Eldreboomen.Det er rett og slett en psykisk påkjenning å følge disse programmene!Det er trist at vi i rike Norge ikke har kommet lenger med hjelp til våre syke eldre. Statsminister og helseminister m.v. har stått i kø for å fortelle hvor bra våre eldre skal få det i sin siste levetid – men hva skjer?

Det begynner gjerne med hjemmehjelp – hjemmesykepleie. Så kommer tiden da dette ikke går lenger- sykehjem blir det neste med lang ventetid på plass.Rommet blir tildelt og de ansatte gjør så godt de kan – de er som regel også i mindretall. Men så kommer det som virkelig er ille! De somatisk syke pasienter med ellers klare hoder, blir plasert med sterkt demente pasienter som det som regel er flest av. Dette er ikke verdighet! Det måtte kunne gå an å skille somatiske pasienter med klare hoder i egen avdeling slik at de kan ha litt hygge sammen i en ellers trist avslutning på livet. Det er her Verdighetsgarantien svikter fullstendig.

Det skal bygges nye sykehjem i Asker i kommende år og det er bra. Da må det fra første stund være klart at det må bygges adskilte avdelinger.Våre eldre har vært med på å bygge landet! De fortjener å høste godene av oljerikdommen slik at slutten på livet kan bli så bra som mulig.

La Asker gå foran med et godt eksempel!

Solveig Fossum

Asker pensjonistparti

kom.repr.