Utskrift
Treff: 5818

I Aftenposten den 7.ll.l3 leser vi at helseminister Bernt Høie var på besøk på et sykehjem i Oslo hvor han traff 2 damer på h.h.v. 99 og lol år som “ufrivillig” hadde bodd på dette sykehjemmet på dobbeltrom. Dette hadde i dette tilfelle gått bra- damene hadde “ lik kjemi.”

 Dette begeistret helseministeren i de grader – han vil øke fribeløpet på sykehjem fra 7.250.- til 35.ooo.- for beboere som ufrivillig blir plassert i dobbeltrom.

Har den stakkars pasienten noe valg? Pasienten må ta den sengen som er ledig der og da! Disse pasientene er som regel meget somatisk syke eller som regel mer eller mindre demente og er ikke i stand til å gjøre valg. Familiene til vedkommende er utslitt og trenger avlastning og tar den plass de kan få.

Er dette en “ premie” til de pårørende?

Er dobbeltrom løsningen for å få ventelistene litt fortere ned?

Er det en tanke at kommunene kan utsette eventuelle byggeplaner for nye sykehjem?

Standarden reverseres på sykehjemmene.

Skal det spares penger- blir det ofte gjort i eldreomsorgen- dessverre ikke noe nytt!

 

 

Solveig Fossum

Kommunestyrerepresentant for Asker PP