Samfunnet er forpliktet til å gi barn en god start i livet. Pensjonistpartiet har
i sin politiske visjon fra «Vugge til grav» På lik linje med god eldreomsorgen
som er « Finalen i de eldres liv,» er det også samfunnspliktig å gi barna en
god start i livet .

En god start for barn er en god barnehage som gir en positiv påvirkning for
barn i oppveksten og deres videre utvikling i livet
. Barnehagen ligger under Kunnskapsdepartementet. I dag er du full barnehagedekning i landet.
Barnehagene har vært i sterk utvikling de senere år, noe som stiller sterkere
krav til det pedagogiske personalet. Det er her de fleste barna vokser opp og barnehagen er det første steg i deres utdanning.

Det er her den beste integrering kan finnes sted i en nasjon som nå er en flerkulturell nasjon.

All tilgjengelig forskning viser at de viktigst faktorene for høy kvalitet i
barnehagen er at det er nok ansatte og god kompetanse i personalet. Dette
er helt i overenstemmelse med de erfaringene vi som besteforeldre, foreldre
og de ansatte har. Her kommer barnehageloven inn som kommunene må
følge og som skal sikre god kompetanse for de ansatte. Barns trivsel og
utvikling er avhengig av at det er tilstrekkelig antall barnehagelærere,
fagarbeidere og som har den nødvendige pedagogiske opplæring og som
innehar de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som fanger opp hvert
enkelt barns kompetanse, interesse, ønske og behov. Samt hjelpe til og
vekke og utfordre barnas nysgjerrighet og utforskertrang. Det må være nok
voksne tilstede til at barn får trøst og oppmuntring når det trenger det og
som ivaretar deres behov for sikkerhet, mat klær og stell.

Barnehageloven slår fast i formålsparagrafen at barnehagen i samarbeid og forståelse med foreldrene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barn som
viser atferdsvansker må få ekstra oppfølging.

En kort oppsummering av noe av de viktigste saker en barnehage må legge
vekt på .

 1. Allsidig lek og aktiviteter, at barn har det gøy i barnehagen
 2. Bidra til et barns sosiale utvikling.
 3. Tilrettelegger den enkelte barns lærling
 4. Bidra til barns språkutvikling.
 5. Fokus på sunt kosthold
 6. Barnehagens evne til å bruke tilbud i nærmiljøet.
 7. Godt samspill med de voksne
 8. Kontakt og vennskap med andre barn.
 9. De ansatte må ha kompetanse og omsorg til å gjøre en god jobb med
  barna og gi 
  en kvalitetssikring på læring, utvikling og danning.

Der Pensjonistpartiet kommer inn i kommunestyre vil de sterkt følge opp
at barnehageloven blir fulgt opp og barna får en god start i sine første
leveår. Det skal være god kvalitet i alle ledd i en barnehage..

Alle barn har behov for å bli sett og hørt.

Kjell Sandanger

Leder i Asker Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

26.-27: februar 2019
Kongsvinger

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no