Når jeg står på stand i Asker møter jeg ofte denne replikken fra frustrerte mennesker: Jeg skal ikke stemme denne gangen., politikerne holder ikke det de lover allikevel! Noen sier også: I år skal jeg stemme blankt Nei, alle partiene holder ikke alle løftene sine.

Vi går mot et riksvalg til høsten, da er det viktig at Pensjonistpartiet får økt oppslutning i dette valg. Vi er ikke et nisje-parti, men som vårt program viser et helhetlig parti. Vi konstaterer at i nominasjonslistene hos de andre partier, kommer eldre friske samfunnsbevisste personer ikke inn på sikker plass. De eldre blir totalt ignorert.

Program Akershus 2013-2017 liteAkershus Pensjonistparti har fått laget et smakfullt program du kan laste ned her.

Trykk på bildet til høyre, så får du lastet ned en 8-siders PDF-utgave (1 Mb).

Foruten valgkampsaker finner du også en presentasjonav valglista til Stortingsvalget.

 

  Stem PensjonistPartiet !

De eldre i dag har gjort et samfunnsnyttig arbeid og vi kan vise til resultater og kan være stolt av vårt arbeid. Det er pensjonistene som har jobba fram vår velstand, som alle i dag nyter godt av. Vi som er eldre husker godt at arbeidsdagen var lengre og lønningene lavere. Parolen var ganske enkelt ville du ha noe, så måtte du yte noe. Og yte gjorde folk. De bygde opp landet og de bygde opp alle velferdsgodene vi har i dag. På den måten var vi Noas tømmermenn. Vi var med på å bygge arken. I dag får vi ikke bli med på ferden vi er samfunns -unyttige. Oftere og oftere leser vi i media at det blir stadig færre yrkesaktive som må fø på stadig flere eldre. En helt feil regnemåte, vi har selv betalt inn vår pensjon i vårt yrkesliv. Kommer vi på et sykehjem betaler vi her 85 % av vår pensjon. Det har vært en tendens til å se på økt levealder som et problem, som en flodbølge en Tsunami som rammer samfunnet med ødeleggende kraft. Yngre økonomer regnet på prisen, og kommet til at vi er for dyre for samfunnet. For noe sprøyt, en nedverdigende måte å omtale eldre mennesker på.

Det er beregninger som viser at frivillighetsarbeid utgjør ca. 30-40 milliarder kroner på årsbasis. Mesteparten av det arbeidet blir utført av pensjonister og mange eldre er i arbeidslivet etter 67 år. Det er også mange friske eldre som ønsker stå lengre i arbeid etter 70 år. Her møter en 70 års grense som arbeidsgiverne benytter seg av for å bli kvitt eldre arbeidstagere, 70 års grensen må bort.Dessverre har vi ikke klart og tydelig sagt fra at det er noe galt når et samfunn ikke utnytter alle sine menneskelige ressurser.Vi blir ikke spurt av de eksisterende politiske partier hva vi selv mener .På nominiasjonsliste til de øvrige politiske parti blir eldre ikke satt opp på sikker plass, derav heller ikke valgt inn på Stortinget. Vi er helt uaktuelle som en aldersgruppe ,det er kun som stemmekveg vi er bra nokHvordan skal vi forandre dette syn på oss eldre i samfunnet? Svaret avhenger av oss selv, holdninger som vi får når vi blir eldre, at vi ikke blir passive men engasjerer oss i samfunnsutviklingen .Vi må kunne heve vårt hode og si klart i fra hva vi mener. Vi eldre må kunne stole på egne krefter samles oss rundt et eget parti som Pensjonistpartiet .Vi må ikke bli et stemmekveg til andre partier.

Dette vises så klart i eldreomsorgen at de ressursene som blir satt av til de eldre i norsk helsevesen, er også et symptom på et sykt samfunn.

Mens politikerne kappløp for å få til full barnehagedekning, har de snublet i starten i arbeidet med for eksempel full sykehjemsdekning. Problemene forsterkes ved at sykehusene i de senere år har hatt den praksis å skrive ut dårligere og dårligere eldre til kommunehelsetjenesten og sykehjemmene, der underkapasiteten, manglende- og ikke-dekkende kompetanse er stor.Ref. samhandlingsreformen Realiteten for kommunene er at sykehjemspasientene blir stadig sykere.

Forholdene i sykehjemssektoren er uholdbare,. Det er nødvendig å sette fokus på personalpolitikk, utdanning av personale, ansvarliggjøring av spesialhelsetjenesten og tilrettelegging av avdelinger.

Etter mange eldres mening er det verste med å bli gammel at man ikke lenger blir lyttet til, ikke tatt alvorlig og ikke akseptert som et fullverdig medlem av samfunnet. En svekket selvfølelse er psykisk nedbrytende og påskynder aldringsprosessen. Resultate er at mennesker som trekker seg tilbake fra samfunnet fordi de ikke er ønsket blir syke.En må innarbeide i samfunnet en forståelse for at alle aldre har verdi. Skal vi leve, må vi leve i samtiden. Ingen kan leve i fremtiden eller i fortiden. Pensjonistpartiet vil kjempe frem en samfunnsmodell som anerkjenner alle aldre som likeverdige. For å komme dit må pensjonistene være villig til å kjempe en kamp der vi eldre opptrer både som generaler og menige soldater. Denne endringen må en tro ikke vil komme av seg selv. Pensjonistene må føre en kamp, på samme måte som arbeidsfolk, kvinner, ungdom og andre grupper, har ført en kamp for å bli anerkjent som likeverdige samfunnsborgere. Det vil komme nye generasjon eldre som nok ikke kommer til å finne seg i den behandlingen tidligere generasjoner seniorer har måttet akseptere. De vil stille krav og de vil arbeide for en nødvendig omformning av samfunnet,denne kamp er til samfunners beste og den skal Pensjonistpartiet føre an. Denne kamp skal vi vinne,dette dreier seg først og fremst om endringer i politikk,om eldreomsorg økonomi, yrkesliv, medisin og helsevesen.

Pensjonistpartiet politikk skal sørge for at eldre skal og må anerkjennes som likeverdige borgere. Det skal være respekt for alder og aldring. De skal ha rett til å bestemme over sin egen tilværelse. Blir vi svekket av sykdom skal vi ha forsvarlig og verdig pleie, slik vi får det som unge og voksne. Norge er kjent fra FNs statistikker som ett av verdens beste land å leve i. Foreløpig gjelder det ikke fullt ut for de eldre. Vi i Pensjonistpartiet vil føre en politikk som klart viser at nåværende behandling av de eldre er økonomisk og samfunnsmessig sløsing og nedvurdering av oss som en gruppe seniorer Et godt samfunn må organiseres seg slik at det tar vare på de store verdier som ligger i opparbeidet kompetanse ,utnyttet anlegg og livserfaring. Oljealderen har gjort oss så velstående at vi på kort sikt ustraffet har kunne gi avkall på viktige menneskelige ressurser.

Pensjonistpartiet har påtatt seg denne rollen, å skape en koalisjon for forandring. Pensjonistpartiet vil være med på å definere det gode liv for de eldre, gjenopprette respekt og verdighet slik at vi kan bevare vår selvfølelse og handlefrihet. Et samfunn kan ikke utelukkende basere seg bare ut fra ungdomsverdier.I denne kampen er det behov for et politisk parti som Pensjonistpartiet som skal definerer problemene, trekker opp strategien, organiserer ulike grupper og koordinerer fremstøtene. Pensjonistpartiet skal sette normer og standarder og formulere krav, men skal også være kreativ med sine tanker,ideer , politisk forståelse og gjennomføringskraft.Pensjonistpartiet med sitt konstruktive politiske arbeid skal og vil oppnå denne målsetting og få det gjennomført.Pensjonistpartiet har som oppgave at Norge skal bli et av de beste land i verden å bli gammel i, til fordel for hele samfunnet. Får vi det til vil også ungdommen takke oss. Husk: Alderdommen er også ungdommens fremtid.

Stem Pensjonistpartiet ved høsten valg.Da gjør du et godt valg.

Kjell Sandanger

Leder i Asker Pensjonistparti

.

 

Refererer til innlegg i Budstikka fra Bengt Blanke om» Å å jobbe etter 70 år» og Administrasjonen i Asker kommune som holder seg til 70 års regelen og vil avslutte driftsavtalen med fysioterapeuten Silvia Mercedes på grunn av en alder på 69 år.

 

Samfunnet er forpliktet til å gi barn en god start i livet. Pensjonistpartiet har
i sin politiske visjon fra «Vugge til grav» På lik linje med god eldreomsorgen
som er « Finalen i de eldres liv,» er det også samfunnspliktig å gi barna en
god start i livet .

Interpellasjon fra Marianne Riis Rasmussen (AP) vedr. skolemat.

Svar fra Asker Pensjonistparti 9.4.13.

Asker pensjonistparti er oppfattet som et parti for eldre i Asker. Det er også riktig, men vi har faktisk et motto som lyder ”fra vuggen til graven.” Derfor noen tanker om skolemat til elever i Askerskolene.

Mange pensjonister i Asker som bruker buss-rute 706 reagerer sterkt på nedleggelsen mellom Sem og Nesbru. Dette gjelder holdeplassene Sem bruk, Grana, Skaugum, Solgården, Asker Museum, Hvalstad og Ravnsborg.

Rådmann Bjerke kom med gode nyheter i Budstikka 23.11.

Vi håper virkelig at den del av Bråset som eies av Asker kommune blir solgt til Røyken kommune.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no