Samhandlingsreformen  inføres gradvis fra 1.januar 2012 og  er den største omlegging i norsk helsevesen historie. Reformen handler om hva slags framtidssamfunn vi skal bygge opp innen helsesektoren .En helsetjeneste med intensjon om god kvalitet og med høy pasientsikkerhet,tilpasset den enkelte bruker.Faren for at pasientene kan bli kasteballer mellom kommunal og statlig helsevesen er overhengende stor, rett og slett fordi reformen blir iverksatt uten at kommunene er blitt satt i stand til å møte den.

Asker kommune med sin gode økonomi har varslet at utfordringene ved Samhandlingsreformen blir for store selv for dem.Tross dette vet vi at våre sentrale politikere for lengst har bestemt at denne store reformen skal gjennomføres fra nyttår, til beste for landets økonomi, men tvilsom for pasientene.

Asker kommune med sin gode økonomi har varslet at utfordringene ved Samhandlingsreformen blir for store selv for dem.

Tross dette vet vi at våre sentrale politikere for lengst har bestemt at denne store reformen skal gjennomføres fra nyttår, til beste for landets økonomi, men tvilsom for pasientene.

Jens & Co frykter vi ikke skal tåle eldrebølgen, på tross av at han og hans regjering i årevis har tatt æren for at økonomien skinner mer enn alle andre lands.

For sikkerhets skyld har man også vedtatt en justering av Nasjonal Helselov som erstatter rettigheten til medisinsk behandling for eldre over 80 år. Sistnevnte revisjon inneholder elementer som uttrykker et menneskesyn som legestanden skriver oss om og hevder er direkte hjerterått.

De eldre synes etter reformen å risikere kun å få pleie i sin hjemkommune til de «forhåpentligvis» stryker med før de trekker opp levealderen og presumtivt de totale helseutgifter i forhold til BNP.

Fra en kronikk 7 nov 2011 av sosialmedisinere Claussen og Brusgaard ved UiO, kan en få helt nye vinklinger av eldrebølgen, hvordan de økte leveårene vil kunne bli, flere friske eller syke år, og hvordan dette vil påvirke ”eldrebyrden” de rødgrønne er så redde for.

Derfra sakses at våre naboer i øst er langt mer optimistiske m.h.t. helseutgiftene i forhold til BNP, som de sier vil øke mer enn helseutgiftene om samme standard overholdes, noe økonomene i regjeringen i motsetning til svenske Medicinalstyrelsen, ikke har fått med seg.

Hvis standarden derimot økes med 0,8 % i året, vil helseutgiftene for alle svensker (2xantall nordmenn) inklusive de eldre, stige fra dagens 10 % til 12 % i 2050.

De regner også med at de syke årene blir færre enn i dag, som gjør at omsorgsutgiftene kun vil gå opp med én prosent av BNP frem til 2050.

Se og lær av hvordan den premature skattereformen innført 1. januar 2011 måtte gis overgangsregler allerede i februar. (Ref. www.pensjonistpartiet.no/akershus/asker)

Derfor burde Samhandlingsreformen utsettes slik leder Asker eldreråd også ber om i innspill 28. okt 2011.

Frede Sund

 

Tiden går fort og vi er allerede godt inne i et nytt år.

Pensjonistpartiet i Asker vil fortsette sitt gode arbeid fra 2011. Vi klarte vår målsetting med å få inn en representant i kommunestyret. Til neste kommunevalg i 2015 skal vi ha flere representanter inn i kommunestyret.

God_jul

Vi nærmer oss raskt en ny jul og snart et årsskifte som markerer slutten på 2011, et utrolig fremgangsrikt, men også krevende år for vårt parti i Asker.

 

Overgangsregler og nye skatteregler for pensjonister.

Det er ikke bare de med pensjonsinntekt over kr 318.000 som får høyere skattDe nye reglene for beskatning av pensjonister gir skattelette for noen, men kan slå hardt ut for andre grupper.Endringene fører til at en del pensjonister, kommer dårligere ut en før. For å imøtekomme denne gruppen er det innført overgangsregler slik at skatteøkningen gradvis blir faset over 3 år.

 

Pensjonistpartiets  klare målsetting for Asker kommune om eldreomsorgen.

Kommunen må i en eller annen form kunne tilby ulike tjenester på et riktig nivå og etter behov. Et minstekrav er at kommunen etablerer en komplett behandlings- og omsorgskjeder som inkluderer eldresenter, tilrettelagte omsorgsboliger, sykehjem og egne avdelinger for demente.

 

Din stemme kan avgjøre om Asker Pensjonistparti kommer inn i kommunestyret.

Det er snart kommune- og fylkestingsvalg og vi kan se fram til store ord og lovnader fra mange politikere i de partier som i dag styrer. Problemet til de store partiene er at de lover for mye til for mange, derfor blir løftene heller ikke alltid holdt.

Vi vet nå at framtidens pensjoner hvert år skal underreguleres med et årlig fradrag på 0,75 %.Dette tall er basistallet som politikerne opererer med, ikke det reelle tall som vår pensjon underreguleres med. Det skal beregnes ut fra en faktor som skal anvendes på fjorårets korrigerte resultat

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no