Asker Rådhus

Les om hvordan Pensjonistpartiet i Asker vil prioritere i kommende 4-års periode:

Valgprogram 2015

Hvorfor velge Pensjonistpartiet.

Vi har vært på skolene de siste ukene, og vi er imponert over hvor flott ungdom vi har i Asker. Høflige, kunnskapstørste og klare til sitt snart voksne liv.

Hva har vi som velferdssamfunn å tilby disse unge?. Det er dette vi må ta på alvor. Vi må ikke bare være opptatt av stemmer i disse valgtider for å få makt selv. Husk at politikere er folkets tjenere og ikke folkets herskere, som enkelte partier åpenbart tror. De unge er opptatt av å klare å komme inn på studier og yrkesfag for å oppfylle drømmene sine. De vil senere trenge gode jobber, så de kan betale sin skatt og fortsette å bygge velferdsstaten de arver etter oss.

Så vi må være i forkant, så det er nok studieplasser og at flere bedrifter tar unge lærlinger som velger yrkesfag. Og vi trenger alle sammen. Vi må tenke på at disse unge skal få en rimelig bolig, og en rimelig lånemulighet. Men først jobb for å oppnå dette.

Det er dessverre noen unge som faller utenfor disse mulighetene. Noen er mere uheldige på grunn av handicap eller skader de kan få på andre måter, eks. i trafikkulykker. Disse blir avhengige av uføretrygd hele livet sitt. Det betyr at de må leve på minimum og være «fattige», uten mulighet til å kunne spare . Alt går med til å leve, og mange har store utgifter til medisiner og behandlinger. Og det er vanskelig å få en tilpasset jobb for de fleste.

Mange har handicap og skader som ikke synes utenpå. Det kan være traumer fra barndommen, eller posttraumatisk stress for våre unge som har opplevd krig og vonde ting. Vi må bli flinkere til å lese signalene og fange opp disse så tidlig som mulig, så hjelpen blir satt inn så tidlig som mulig. Våre helsesøstre gjør en fantastisk jobb her. La oss få flere av dem.

Vi i Pensjonistpartiet vil også ha et dyrepoliti. Det er hjerteskjærende å lese om dyremishandling og at dyr blir sett på som bare kjøtt. Det er levende vesener med følelser og smerte som vi må forstå. Det er mye feil som gjøres mot dyrene, og dyremishandlig blir ofte henlagt. Dette vil vi ha slutt på. Å mishandle dyr skal straffes på lik linje med å mishandle et menneske.

Vi vil også slå hardt ned på miljøkriminalitet. Å ødelegge jorda, slippe gift og plast i havet. Dette dreper mange dyr, og til slutt oss selv. Vi er mere opptatt av dette, enn litt eksos for mye. Start i riktig retning. Forby plast, og forby båter å tømme søppel i havet som de gjør nå. Og havet er en fellesressurs og vårt matfat. Vi er imot ødeleggelse av vårt beste område langs kysten, nemlig utenfor Vesterålen og Senja. Dette er gammeldags tenkning og grådighet og miljøkriminalitet på sitt verste. Vi i Pensjonistpartiet vi støtte forskning på fornybar energi, som blir fremtidens drivstoff. Vi må ta vare på jorda og lufta vi puster, det er den beste arven vi kan gi til den flotte ungdommen vår.

Og vi er opptatt av de gamle, at livets siste år blir verdige. Når du ikke lenger klarer å ta vare på deg selv, skal det stå en plass for deg på et sykehjem som ikke bare er opptatt av å spare. Hvorfor skal det spares så mye på de gamle?. Vi er avhengig av frivillige for å kunne gi mer enn eksistensminimum til våre gamle. Sett mere ressurser inn i sykehjemmene. Dette er en skamplett for velstandssamfunnet, at vi skal ta fra de svakeste. Det er så lett å rane der det ikke er motstand, og det blir pakket inn og bortforklart. Vi har god råd til å gi være svakeste et verdig liv.

Vi i Pensjonistpartiet prioriterer å jobbe for de svakeste, og vil ha likhet og rettferdighet for alle, så alle kan ha mulighet til å være den beste utgaven av seg selv.

Godt valg.

Bente E Blomgraff

Pensjonistpartiet i Asker.

Hva skjer dersom AP og Støre kommer til makten til høsten?
http://kjellmagnerystad.blogg.no/1498824648_stre_rot_og_rre.html

Pensjonistpartiet har utarbeidet nytt og omfattende program for 2017-2019
klikk på lenken nedenfor for å se hvilke kjernesaker vi satser på i valgkampen og i årene som kommer.

Kjernesakene

 

Valgkampen med sikte på å få inn en eller flere på Stortinget fra Akershus er igang.
Dette er første infobrev fra fylket:

Klikk på lenken nedenfor for å lese hele infobrevet:
Infobrev/sommerbrev fra Akershus Pensjonistparti

Pensjonistpartiet i Asker har fulgt med i debatten om bro kontra ny tunell og vi er kommet til at bro vil på lang sikt være det beste. Vi håper at det kommer et nei fra EU, og hvis ikke vil det fortsatt være forbundet med livsfare så lenge store kjøretøyer får lov til å kjøre gjennom tunellene.
Dette vil først og fremst ramme eldre mennesker og handikappede som har problemer med raskt å kunne redde seg ut av en røykfylt tunell.

Hvis det velges tunnel nr. 2 vil forbindelsen være klar om ca. 4 år. Velges bru, vil forbindelsen være klar først om 20 - 23 år.
Hva gjør man i mellomtiden?. Går vi inn for å stenge tunnellen for kjøretøy over 3,5 tonn. med påfølgende ramaskrik fra Oslo?

Partiet går inn for bru-alternativet. Man skal da være klar over dagens virkelige situasjon.

Det er ikke vedtatt hvor broen skal gå. Et alternativ er over den søndre delen av Håøya. Det er ikke ervervet land på noen av landsidene. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser for hvor traseen på land bør ligge eller hensyn til fredningsbestemmelser, spesielt verneverdige friluftsområder. Asker Pensjonistparti har en klar oppfatning av hvor veien bør legges gjennom Røyken og inn i Hurum, men er klar over at dette blir en dyr og vanskelig sak å¨få gjennomført. Det vil ga tid.

Likevel konkluderer lokallaget med at bru er det eneste alternativet når vi ser 30 - 50 frem i tid med en optimale utbygging av nye Asker og med sirkelbane for tog over Oslofjorden.

Stortinget skal fatte avgjørelse den 19. juni. Lar det seg gjøre? Uansett - det blir spennde og ikke minst å lese alle påfølgende innlegg i avisene.

Asker Lokallag av Pensjonistpartiet

Røyken og Hurum avis fokuserer på sikkerheten ved kjøring gjennom tunnelene under Oslofjorden.

Han har så rett og ikke minst ved tanke på alle de eldre som også kjører bil, men kanskje ikke er så lett til beins om det skulle bli en stopp på grunn av brann i bil i tunnelen eller av andre årsaker.

https://www.rha.no/leder/debatt/meninger/hva-gjor-stortinget-na/o/5-70-60443

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.november 2017

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

Ex. LS

mandag  20.11.17

 

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no