Asker Rådhus

Les om hvordan Pensjonistpartiet i Asker vil prioritere i kommende 4-års periode:

Valgprogram 2015

Årsberetning for Pensjonistpartiet i Asker – 2017

STYRETS SAMMENSETNING ER:

Knut Erik Christophersen styreleder valgt 2017                                   er på valg

Mildrid Unhjem Johansen styremedlem valgt 2016                            er på valg

Sigmund Nylund nestleder/kasserer valgt 2016                                   er på valg

Elisabeth Nordli Isaksen styremedlem/sekretær valgt 2017              ikke på valg

Tor Hoel styremedlem/Eldrerådet valgt 2017                                       ikke på valg

Kari Helene Grongstad styremedlem-vara valgt 2017 for 1 år           er på valg

VALGKOMITEEN består av:

Knut Christophersen

Kjell Sandanger

Jan Erik Aaserud

I annen runde til budsjettbehandlingen i Asker Kommune har Pensjonistpartiet følgende spørsmål til Rådmannen:

1. Bruk av eksterne konsulenter de siste årene er ca NOK 4o mill.  Hvordan redusere denne kostnaden og bruke mer eget personell?

2.  Møtevirksmoheten i alle kommunale etater. Uansett når man ringer er ofte vedkommende på møte?

Kommunen har vedtatt å spare NOK 20 mill på driften hvert år fremover. Spesifisering ønskelig.

3. Driften av sykehjem skal effektiviseres med NOK 3,4  mill.  Hva/hvor skal man effektivisere?

Hva er idag i prakatisk bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten og hva er planene?  Vennligst definer hva som inngår i begrepet velferdsteknologi.

Svarene fra Rådmannen vil bli formidlet videre  via vår hjemmeside


Årshjulet 2017 med budsjett og handlingsprogram  for årene 2018 - 2021 er kommet igang med Rådmannens forslag fremlagt 19. september og med høringsmøte 10. okt i kommunestyresalen.

Vi var til stede sammen med en rekke frivillige organisasjoner, formannskapet og gruppelederne i kommunestyret.  Mange gode forslag ble fremlagt som et eget museum på Dikemark for alt som har skjedd der.

På vårt siste styremøte nedsatte vi et utvalg som skal jobbe med disse sakene, holde styret og medlemmene orientert om prosessen frem til endelig behandling og vedtak på Kommunestyremøte 12. desember.  Utvalget bestående av Kjell, Knut og Tor har allerede hatt sitt første møte og fremsatt flere forslag, spørsmål og kommentarer til Rådmannens forslag og sendt disse innen fristen.

Rådmannen skal besvare dette innspillet den 6. november.  Det vil medføre et straks-møte 7. november der utvalget vil ta for seg svarene, komme med nye kommentarer og endringsforslag innen 10. november.

Deretter flyttes behandlingen over til Formannskapet med frist 21. november før det hele kommer på høring i tidsrommet 22. november - 6. desember.  Endelig behandling i Kommunestyret 12. desember.

Utvalget står foran en aktiv periode.  Likevel er vi denne gang langt bedre rustet til å behandle sakene grundig enn hva tilfelle var for ett år siden da Mildrid nærmest var alene om oppgaven.

Vi vet at det er mange ideer og god kompetanse blant våre medlemmer.  Kom gjerne med innspill til utvalget.  Du må også gjerne delta.  Vi møtes på partikontoret.  Men gi beskjed på forhånd - det blir så kort frist.

Hilsen

Knut, Kjell og Tor

Hvorfor velge Pensjonistpartiet.

Vi har vært på skolene de siste ukene, og vi er imponert over hvor flott ungdom vi har i Asker. Høflige, kunnskapstørste og klare til sitt snart voksne liv.

Hva har vi som velferdssamfunn å tilby disse unge?. Det er dette vi må ta på alvor. Vi må ikke bare være opptatt av stemmer i disse valgtider for å få makt selv. Husk at politikere er folkets tjenere og ikke folkets herskere, som enkelte partier åpenbart tror. De unge er opptatt av å klare å komme inn på studier og yrkesfag for å oppfylle drømmene sine. De vil senere trenge gode jobber, så de kan betale sin skatt og fortsette å bygge velferdsstaten de arver etter oss.

Så vi må være i forkant, så det er nok studieplasser og at flere bedrifter tar unge lærlinger som velger yrkesfag. Og vi trenger alle sammen. Vi må tenke på at disse unge skal få en rimelig bolig, og en rimelig lånemulighet. Men først jobb for å oppnå dette.

Det er dessverre noen unge som faller utenfor disse mulighetene. Noen er mere uheldige på grunn av handicap eller skader de kan få på andre måter, eks. i trafikkulykker. Disse blir avhengige av uføretrygd hele livet sitt. Det betyr at de må leve på minimum og være «fattige», uten mulighet til å kunne spare . Alt går med til å leve, og mange har store utgifter til medisiner og behandlinger. Og det er vanskelig å få en tilpasset jobb for de fleste.

Mange har handicap og skader som ikke synes utenpå. Det kan være traumer fra barndommen, eller posttraumatisk stress for våre unge som har opplevd krig og vonde ting. Vi må bli flinkere til å lese signalene og fange opp disse så tidlig som mulig, så hjelpen blir satt inn så tidlig som mulig. Våre helsesøstre gjør en fantastisk jobb her. La oss få flere av dem.

Vi i Pensjonistpartiet vil også ha et dyrepoliti. Det er hjerteskjærende å lese om dyremishandling og at dyr blir sett på som bare kjøtt. Det er levende vesener med følelser og smerte som vi må forstå. Det er mye feil som gjøres mot dyrene, og dyremishandlig blir ofte henlagt. Dette vil vi ha slutt på. Å mishandle dyr skal straffes på lik linje med å mishandle et menneske.

Vi vil også slå hardt ned på miljøkriminalitet. Å ødelegge jorda, slippe gift og plast i havet. Dette dreper mange dyr, og til slutt oss selv. Vi er mere opptatt av dette, enn litt eksos for mye. Start i riktig retning. Forby plast, og forby båter å tømme søppel i havet som de gjør nå. Og havet er en fellesressurs og vårt matfat. Vi er imot ødeleggelse av vårt beste område langs kysten, nemlig utenfor Vesterålen og Senja. Dette er gammeldags tenkning og grådighet og miljøkriminalitet på sitt verste. Vi i Pensjonistpartiet vi støtte forskning på fornybar energi, som blir fremtidens drivstoff. Vi må ta vare på jorda og lufta vi puster, det er den beste arven vi kan gi til den flotte ungdommen vår.

Og vi er opptatt av de gamle, at livets siste år blir verdige. Når du ikke lenger klarer å ta vare på deg selv, skal det stå en plass for deg på et sykehjem som ikke bare er opptatt av å spare. Hvorfor skal det spares så mye på de gamle?. Vi er avhengig av frivillige for å kunne gi mer enn eksistensminimum til våre gamle. Sett mere ressurser inn i sykehjemmene. Dette er en skamplett for velstandssamfunnet, at vi skal ta fra de svakeste. Det er så lett å rane der det ikke er motstand, og det blir pakket inn og bortforklart. Vi har god råd til å gi være svakeste et verdig liv.

Vi i Pensjonistpartiet prioriterer å jobbe for de svakeste, og vil ha likhet og rettferdighet for alle, så alle kan ha mulighet til å være den beste utgaven av seg selv.

Godt valg.

Bente E Blomgraff

Pensjonistpartiet i Asker.

Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no