Opptakten til neste høsts stortingsvalg viser at de små partiene rundt sperregrensen kjemper iherdig for ny representasjon og makt. Høyrekameratene Krf og V truer med å forlate samarbeidsskuta og åle seg inn under AP-rød sfære dersom de ikke får det som de vil, og MDG hopper litt fram og tilbake og spår jordas begravelse om ikke de får det som de vil.

Pensjonistpartiet i Akershus vil "omsorg". Omsorg for de som har minst og som trenger det mest. Unge som gamle. Vi ser at barn og unge misbrukes og mishandles og ønsker makt slik at vi kan få gjort noe med det. Vi ser feilprioriteringer innenfor sykehus- og helsepolitikk og ønsker makt for å bidra til bedring. Prioritere annerledes i rusomsorgen. Osv-osv-osv.

Men mer enn noe annet ønsker vi å bedre livskvaliteten for de som lever sine siste dager, uker og år her på jorda i ufattelig elendighet og ensomhet. De som elsker livet, men lever i smerte og mismot.

Vedlagte historie fra en av våre akershuskommuner, viser en side av omsorgslivet som man bare tror hvis man erfarer det. Dessverre er det altfor mange slike historier i omløp akkurat nå.

Les historien om "Grethe" (klikk)

Tusen takk til alle velgere i Asker Kommune som nok en gang gav oss tillit og gav sin stemme slik at vi også i neste 4-års periode har ett medlem i kommunestyret

Vi lover å gjøre en innsats for de som trenger oss i kommunestyret og komiteer.

Vi vet ikke enda i hvilke komiteer vi vil bli representert i, men lover å være tro mot dere som har valgt oss.

Ta gjerne kontakt med vår 1. kandidat som vil være Mildrid Unhjem Johansen siden Kjell Sandanger er langtidssykemeldt.

Akershus legeforening har siden 2011 arbeidet for at Bærum sykehus igjen skal bli et selvstendig sykehus som kan tilby fullverdige sykehustjenester til sine Pasienter.

Videre har ansatte ved Bærum sykehus over flere år etterspurt hjelp fra politikere generelt, men spesielt fra Høyre, til å bevare sykehusverdiene og helsekompetansen lokalt i Bærum.

Hverken legeforeningen eller de tillitsvalgte på Bærum sykehus har imidlertid blitt hørt av politikerne, hverken i Bærum eller i Akershus.

Pensjonistpartiet i Asker støtter Akershus legeforening og de tillitsvalgte på Bærum sykehus og vil arbeide for å beholde og bygge opp igjen Bærum sykehus.

I Budstikka torsdag den 26. juni stod det en artikkel som omtalte « Dette er sykkelulykkene, «I et referat som omhandlet en rekke sykkelulykker hvor alderen stod oppgitt på alle eldre bilførere. Med bakgrunn i denne artikkel er det lett å oppfatte at eldre mennesker som bilførere er trafikkfarlige og ikke overholder trafikkreglene, som medfører at de ikke opptrer hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

Det var med sjokk og forbauselse at jeg leste onsdagens utgave av VG. En av høyres representanter på stortinget (Erna Solbergs vara ) står fram og foreslår at narkotika bør selges over disk på Vinmonopol og Apotek. Dette mener han vil begrense utbredelsen!

I Asker kommune er ca. 100 på venteliste for sykehjemsplass. Et sykehjem er først og fremst et helsetilbud til pleietrengende pasienter og botilbudet er sekundært. Det skal være en prioritert oppgave i vår kommune at alle som har behov skal få sykehjemsplass. De som ønsker enerom skal få det. Pasienter som er innlagt på sykehjem, er der først og fremst for at de trenger så mye helsetjeneste at opphold på sykehjem er den beste løsning, med heldøgns pleie og omsorg. Skal et sykehjem drives forsvarlig må en føre en god personalpolitikk. Personellet må være faglig utdannet

Jeg har hver mandagskveld i noen uker sett på NRK 2 program “ Status Norge – Eldreboomen.Det er rett og slett en psykisk påkjenning å følge disse programmene!Det er trist at vi i rike Norge ikke har kommet lenger med hjelp til våre syke eldre. Statsminister og helseminister m.v. har stått i kø for å fortelle hvor bra våre eldre skal få det i sin siste levetid – men hva skjer?

I Aftenposten den 7.ll.l3 leser vi at helseminister Bernt Høie var på besøk på et sykehjem i Oslo hvor han traff 2 damer på h.h.v. 99 og lol år som “ufrivillig” hadde bodd på dette sykehjemmet på dobbeltrom. Dette hadde i dette tilfelle gått bra- damene hadde “ lik kjemi.”

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

26.-27: februar 2019
Kongsvinger

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no