Akershus fylkesparti

PROTOKOLL                                                                             

fylkesstyremøte 07.03.18

 

Møtenummer 02-18/19   Møtedato 07.03.18
Møteleder Leder   Innkalling Leder
Møtested AFK , rom 212   Protokoll Sekretær
Møtetid 10:00-13:00   Neste møte 27.04.18 AFK kl.10:00,rom 212

                                                                                                                     

Kode

Navn Kommune E-post Innk Møtt
Leder Ole Kristian Fiksdal Nittedal ja ja
Pol. NL B. Christian Jenssen Bærum ja ja
Org. NL Leif Wikstad Nannestad orgnest@akershuspensjonistparti.no ja forfall
Sekr. Ola Øygard Ski ja ja
Kasserer Alf Chr. Aadahl Ski ja ja
Komm.ansv. Frank Jøsendal Asker ja ja
Styremedlem Petter Engebretsen Eidsvoll ja forfall
Styremedlem Egidija Nilsen Skedsmo ja ja
Styremedlem Erik Kotte-Eriksen Bærum ja ja
1 vara Knut Erik Christophersen Asker Ja ja
2 vara Romar Bech Ullensaker Ja ja
3 vara Tore Wensberg Ullensaker Ja ja
4 vara Erik Leif Henni Skedsmo ja ja
           
Lokalpartiledere som ikke sitter i styret
Lokallagsleder Kjell Sandanger Asker Info  
Lokallagsleder Hugo Aurdal Eidsvoll Info  
Lokallagsleder Tom Lennart Pedersen Frogn Info  
Lokallagsleder Britt-Hege Monsen Vestlie Nannestad Info  
Lokallagsleder Odd Øfstaas Nittedal Info  
Lokallagsleder Anne-Lise Hogstad Skedsmo Info  
           
Andre adressater
HS     Info  

 

Saker til behandling

Sak 28-18/19:          Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sekr.)

Vedtak:                   Godkjent.

Sak 29-18/19:         Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.17 (Sekr.)

Vedtak:                   Godkjent.

Sak 30-18/19:         Konstituering                                                                        

Sakspapirer:           1. Leders forslag til arbeidsfordeling.

                               2. Leders forslag til tidsplan 2018.

                               3. Forslag til nytt nr. av Vindu mot Akershus (VmA).

Vedtak:                  1. Leders forslag til arbeidsfordeling godkjennes.

                               2. Leders forslag til tidsplan 2018 godkjennes.

                                   Aktuelle saker i temaukene:

                                   PPAs politiske program og pensjon (Rettferdig pensjon).

                               3. Forslag til nytt nr. av Vindu mot Akershus (VmA) godkjennes.

Sak 31-18/19:         Oppfølging av årsmøteprotokollen

Sakspapirer:            Protokoll utsendt 01.03.18 av sekretær.

 

             . . .

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: