PP-NORDRE FOLLO        ( ORG. NR.:  987 719 710 )                                       

 STYRET (Etter valg i årsmøte 25.01.18)

                                             

Styreleder:       Ola Øygard,           Morenev. 7B,   1400 Ski                  Mob.tlf.:  909 19 328,   E-post:                

Nestleder         Jan-Erik Evensen, Vevelstadåsen 45, 1405 Langhus,  Mob. tlf.:  900 32 884,  E-post:

Sekretær:         Erik K. Olsen,        Midtskogen 5B       1400 Ski            Mob. tlf.:  928 51 641,  E-post:

Kasserer:         Alf Chr. Aadahl,     Ellingsrudlia 36      1400 Ski            Mob. tlf.: 900 22 599    E-post: a 

Styremedlem:  Aud Gunhild Kristiansen,  Åsenvn. 42, 1400 Ski,          Mob.tlf.: 911 40 054,    E-post: 

Styremedlem:  Karl M. Johnsen,  Bråtenveien 3,        1400 Ski,            Mob.tlf.:  970 46 105,   E-post:

Styremedlem:  Atle Sørlie,           Lyngåsen 18,          1405 Langhus,   Mob.tlf.:  454 23 620,   E-post:

 

Styremedlem:  Gunnar B. Vegsgaard, Idrettsveien 13A, 1400 Ski,        Mob. tlf. 901 81 703,  E-post:  

Styremedlem:  Thorbjørn Pedersen,  Idrettsv. 13 C,  1400 Ski,   Mob.tlf.:  909 19 418,           E-post              ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. varamedl.

                   2. varamedl.:  Alf Chr. Aadahl, Ellingsrudlia 36, 1400 Ski, Mob. tlf.: 900 22 599, E-post:

              3. varamedl.:  Tobbis Kristiansen, Jettegryta 10, 1405 Langhus,  Mob.tlf.  909 69 447 E-post:

              4. varamedl.:  Erling M. Ohnstad, Solbergvn. 26C, 1406 Ski,  Mob.tlf.: 479 43 785

                               

               ……………………..………………………………………………………………………………………………………………….

               1. observatør:   Håkon Øverby,  Gamle Åsvei 36B, 1400 Ski,  Mob.tlf.: 911 39 528, E-post: haaoev2@online.n        

               2. observatør:   Bjarne Sel, Drømtorpveien 13A, 1400 Ski, Tlf.: 64871183

                        

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: